Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

1000 otázek ke stavebnímu právu je součástí Konzultačního střediska ke stavebnímu právu. Činností Konzultačního střediska byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pověřen Ústav územního rozvoje (ÚÚR).
Konzultační středisko má za cíl sjednocovat postupy pro výkon státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU


Je otevřeným, průběžně aktualizovaným katalogem otázek a odpovědí.


Vychází z databáze Konzultačního střediska, která dnes zahrnuje přes 4000 zodpovězených otázek, které byly od 1. 10. 2006 přijaty, zpracovány a zodpovězeny, ať již formou zveřejnění na našich webových stránkách nebo odpovědí jednotlivým tazatelům a v neposlední řadě také formou metodických návodů a doporučení. Otázky tedy vycházejí ze skutečných dotazů, jsou ale zevšeobecněny, případně upraveny tak, aby daný problém mohl být řešen a vysvětlen z více úhlů pohledu.


Po novele č. 350/2012 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která je účinná od 1. 1. 2013, prošla rubrika 1000 otázek rozsáhlou aktualizací odpovědí. Při aktualizaci byly některé původní okruhy zjednodušeny nebo doplněny a otázky, které zcela pozbyly na aktuálnosti, byly smazány. Celkem bylo aktualizováno přes 270 odpovědí z problematiky územního plánování. Odpovědi obsahují, tam, kde je to účelné, odkazy na metodické návody, publikace aj., uveřejněné na stránkách MMR ČR, ÚÚR a dalších. Jednotlivé odpovědi jsou opatřeny datem zveřejnění nebo datem jejich aktualizace (například: Aktualizace 2016.).


Odbor územního plánování MMR rozhodl o stažení otázek a odpovědí z problematiky stavebního řádu a územního rozhodování z důvodu jejich neaktuálnosti.


Z rozhodnutí MMR odpovídá od ledna 2013 Konzultační středisko pouze na otázky týkající se územního plánování.
V následující aplikaci jsou otázky řazeny:

Odpovědi na otázky lze vyhledávat také podle textového řetězce – HLEDÁNÍ.


Každý tematický okruh obsahuje množství abecedně řazených a podle věcného zaměření příbuzných hesel.


Pro seznam tematických okruhů klikněte na SEZNAM TÉMAT.

Pro seznam hesel klikněte na SEZNAM HESEL.

TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2017. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid