Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Obecně závazná vyhláška


Seznam otázek

01. Jak bude provázáno vydávání nově schválených změn ÚPD na existující vyhlášky o závazných částech těchto ÚPD?

amoxicillin insurance coverage

amoxicillin antibiotics without insurance link amoxicillin insurance

where can i buy naltrexone online

naltrexone buy click naltrexone buy
Zastupitelstvo musí vydat změnu územního plánu v režimu současně platného stavebního zákona (§ 188, odst. 3). Přitom platí, že změna ÚPD i její úplné znění se bude muset upravit v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění novely č. 13/2018 Sb., kde se v Čl. II Přechodná ustanovení uvádí, že územně plánovací dokumentace vydaná přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018, která není zpracována v souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se při nejbližší aktualizaci nebo změně této dokumentace podle této vyhlášky upraví (tedy nejenom obsah, ale i struktura). Aktualizace 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid