Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Odstupy staveb


Seznam otázek

01. Které ustanovení stavebního zákona řeší odstupy staveb od hranice pozemku sousedního vlastníka a vzájemné odstupy staveb?

Problematiku řeší § 23 a následující vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Doporučujeme konkrétní záměr umístit stavbu konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem, případně přímo zažádat o územně plánovací informaci (§ 21 stavebního zákona). Požadavky na umísťování staveb a jejich vzájemné odstupy jsou také podrobně uvedeny v publikaci Limity využití území. Aktualizace 2016.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid