Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Hluková studie


Seznam otázek

01. Může Krajská hygienická stanice požadovat k ÚPD hlukovou studii?

chloromycetin

chloromycetin aruls.net
Hlukovou studii nesmí orgán územního plánování pořizovat, není v úkolech územního plánování. Její pořízení je v rozporu se zákonem a dokonce i s Ústavou (orgán státní správy smí vykonávat jen ty činnosti, ke kterým je zákonem výslovně zmocněn). Pořizovatel, který ji pořídí, by ji správně měl dostat k náhradě. MMR je dohodnuto s MZd na tom, že v „hlukově podezřelých plochách“ budou stavby s chráněnými vnitřními (popř. i venkovními) prostory zařazeny do podmíněně přípustného využití a podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Aktualizace únor 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid