Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Plánovací smlouva


Seznam otázek

01. Co je to plánovací smlouva?

lexapro side effects sweating

lexapro side effects after 1 week sottje.net lexapro side effects after stopping
Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen plánovací smlouva, viz § 66 odst. 2 SZ). Plánovací smlouva je smlouva mezi obcí (krajem) a žadatelem o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury. Návrh plánovací smlouvy se přikládá k žádosti o vydání regulačního plánu (§ 66 odst. 3 písm. f). V souladu s § 66 odst. 4 pořizovatel posoudí úplnost podané žádosti a zajistí předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Obsah plánovací smlouvy je uveden v příloze č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Aktualizace 2018.


02. Kdy je možno uzavřít s investorem plánovací smlouvu?

acheter nifedipine 10

nifedipine princeps

nifedipine grossesse

nifedipine lp 20
Plánovací smlouva, tak jak její obsah udává příloha č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je určena pro použití ve spojitosti s vydáním regulačního plánu na žádost (§ 66 odst. 2 SZ). Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid