Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Bioplynové stanice


Seznam otázek

01. Investor má záměr v intravilánu uprostřed obce uvnitř stávajícího areálu zemědělské výroby postavit bioplynovou stanici (BPS) a obec se záměrem investora souhlasí. Obec nemá zpracován územní plán, má pouze nově vymezené zastavené území obce dle § 59 stavebního zákona, vydané formou opatření obecné povahy (OOP). Lze tuto bioplynovou stanici povolit?

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o umístění BPS uvnitř stávajícího areálu zemědělské výroby; nejedná se o vymezení nové plochy ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doporučujeme k prostudování metodický pokyn Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů, umístěný na internetových stránkách ÚÚR. Z metodického pokynu uvádíme: V souvislosti s rozšiřováním využívání obnovitelných zdrojů energie vznikají nové druhy staveb a zařízení pro výrobu energie. Vhodné k umístění jsou areály zemědělských zařízení nebo nevyužité výrobní areály (tzv. brownfields), nacházející se v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení. Nezbytné je stanovit ochranné pásmo a dodržet odstupové vzdálenosti zejména od ploch bydlení, rekreace a občanského vybavení. V současné době je uvedená metodika na našich webových stránkách označena jako neaktuální, neboť nebyla po novele stavebního zákona v roce 2013, ani později, aktualizována. Je tedy třeba ji porovnat se současně platnou legislativou, jejím aktuálním zněním. Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid