Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Sledované jevy


Seznam otázek

01. Proč není mezi sledovanými jevy i bydlení aj. funkce (pouze občanské vybavení a výroba)?

ÚAP nesuplují ÚPD. Zákonodárce vybral sledované jevy s ohledem na potřebu vypracování rozboru udržitelného rozvoje území. Aktualizace 2013.


02. Proč se nesledují jen chráněná ložisková území, nýbrž všechna ložiska – řádek 60 přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

Nelze polemizovat s tím, co je uvedeno jako sledovaný jev ve vyhlášce. ÚAP neslouží jen jako podklad pro vypracování ÚPD. Aktualizace 2013.


03. Mají se v ÚAP sledovat i takové detaily jako cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka, turistická stezka, objekt požární ochrany, objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky apod.?

Je třeba respektovat vyhlášku č. 500/2006 Sb. a sledovat i tyto detaily. Aktualizace 2013.


04. Rád bych se zeptal, zda sledované jevy uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., příloze č. 1 části A, konkrétně v řádcích 11, 13 - 15 a 19 - 20, jsou specifikovány nějakým konkrétním předpisem, a kdo je eviduje?

is my period coming or am i pregnant quiz

am i pregnant quiz early signs conwaykennels.com
Na internetových stránkách ÚÚR jsou zveřejněny metodické návody k ÚAP - jako orientační pomůcka pro úřady územního plánování V metodickém návodu Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí jsou obsaženy komentáře, právní předpisy, vytipovaní poskytovatelé údajů či jiné zdroje ke sledovaným jevům z přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb. Sledované jevy, na které se dotazujete, neeviduje nikdo, jsou to tzv. HODNOTY ÚZEMÍ. Hodnoty území se zjišťují vlastním průzkumem území. Za zjištění hodnot území pro svůj správní obvod zodpovídá úřad územního plánování. Aktualizace 2013.


05. Je veřejné osvětlení součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy dle přílohy číslo 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.?

cialis sample coupon

cialis coupon
Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP. Veřejné osvětlení je sice elektroenergetické vedení, nejedná se však o součást energetické soustavy. Je zařízením odběrným; odběratelem jsou především obce. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid