Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Současně zastavěné území obce


Seznam otázek

01. Kde najdu přesné znění zákona o současně zastavěném území obce?

Pojem současně zastavěné území obce byl obsažen v zákoně č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon). V novém stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. je tento pojem obsažen pouze v § 189 odst. 1. Podle tohoto ustanovení se za zastavěné území považuje současně zastavěné území obce vyznačené podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce nebo regulačním plánu, a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. Aktualizace srpen 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid