Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Rybník


Seznam otázek

01. Je možná výstavba nekomerčního rybníčku pro chov ryb cca do 1500 m2 na pozemcích mimo zastavěné území? Lze na tuto výstavbu použít § 18 odst. 5 stavebního zákona? Prosím o radu jak zjednodušit povolovací řízení pro výstavbu vodní plochy, obec má schválený územní plán.

Pokud má obec platný územní plán a záměr vybudovat rybník s ním není v souladu, pak je nutná jeho změna. Na základě provedené změny může obecný stavební úřad vydat územní rozhodnutí. Pokud obec nemá územní plán, pak lze využít ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona a vést územní řízení. Protože rybník je vodní dílo, vydá následně vodoprávní orgán stavební povolení.Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid