Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Údaje o území


Seznam otázek

01. Je možné někde získat soupis poskytovatelů údajů o území pro pořízení územně analytických podkladů?

Úplný soupis poskytovatelů údajů o území není reálné na centrální úrovni vytvořit. Na webových stránkách www.uur.cz v sekci Neaktuální stanoviska a metodiky je zveřejněn metodický návod Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí, který obsahuje hlavní poskytovatele údajů o území. Není však aktuální. Krajské úřady vedou seznamy oprávněných investorů (vlastníků, správců nebo provozovatelů veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) s jejich identifikačními údaji včetně jejich působnosti na území uvedených obcí (§ 23a stavebního zákona). Aktualizace 2018.


02. Jaké zákresy pro rozvojové záměry (strategické projekty) máme poskytovat, v jakém stádiu záměru? Mají to být zadávací listy, tj. úplně první návrhy tras, nebo až projekt s odsouhlasenými pozemky?

where can you buy the abortion pill

how to buy abortion pill
Z § 26 stavebního zákona a z § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vyplývá, že údaje o záměrech v území – a tudíž i o záměrech na realizaci nové části infrastruktury – jsou významné pro určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území. Z toho důvodu musí vlastníci infrastruktury poskytnout pořizovateli ÚAP také údaje o svých záměrech na změny své infrastruktury, a to počínaje stavem poznání, za kterého je již tento záměr v území zobrazitelný v systému JTSK nad mapou jakéhokoli měřítka (čili v jakékoli – i nízké – míře podrobnosti). V průvodním, předepsaném PASPORTU musí být vyplněny ty parametry, které jsou na daném stupni poznání záměru známy. Závěr: rozhodující není dokonalost údaje o budoucím záměru, ale včasnost předání takového údaje ve formě, ve které ho již bude možno konfrontovat s celkovým stavem území, a to pokaždé, kdy následujícím stupněm poznání dojde k polohopisné změně záměru (včetně oznámení o případném zrušení záměru). Je nutné informaci o záměru poskytovat od jeho vzniku a postupně upřesňovat podle postupu přípravy. Při upuštění od záměru – ihned sdělit. Aktualizace 2018.


03. K čemu slouží a jaké informace podává III. oddíl pasportu údaje o území. Od poskytovatele jsme obdrželi pasport s nevyplněným III. oddílem. Při zjišťování důvodu nám bylo sděleno, že se poskytovatel domnívá, že vše podstatné (potvrzení správnosti, aktuálnosti apod.) již bylo podepsáno v II. oddílu.

buy abortion pill barcelona

buy abortion pill barcelona website
Oddíl III pasportu se vyplňuje až při aktualizaci územně analytických podkladů dle § 28 stavebního zákona. Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid