Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Zahrádkové kolonie


Seznam otázek

01. Nový stavební zákon ani vyhláška č. 501/2006 Sb. neobsahují problematiku zahrádkových kolonií. Dle našeho názoru nelze tyto plochy začlenit ani do ploch rekreace (charakterizovaných v § 5 vyhlášky), ani do jiných zde uvedených ploch. Do žádné skupiny staveb charakterizovaných vyhláškou nelze začlenit ani objekty individuální rekreace v zahrádkových koloniích (zahrádkářské chaty).

Zahrádkové kolonie, které jsou přednostně určeny pro zemědělské využití, by měly být zařazeny do ploch zemědělských podle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná částečně i o specifický způsob rekreace, je tuto skutečnost nutno vyjádřit v podmínkách využití plochy. Tyto podmínky však nesmějí být v rozporu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Do plochy rekreace je vhodné zahrádkovou kolonii zařadit jen v případech, kdy rekreační funkce jednoznačně převažuje a není třeba ji omezovat z hlediska veřejných zájmů. Další možností je využít i ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde se uvádí, že ve zvlášť odůvodněných případech lze stanovit plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4-19 vyhlášky. Zdůvodnění musí být součástí odůvodnění územního plánu. Aktualizace 2021.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid