Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Heslo: Zpevněná komunikace


Seznam otázek

01. Lze štěrkovou cestu patřící obci pokládat za zpevněnou pozemní komunikaci? Nová vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 20 odst. 7 praví, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Nikde však není definováno, ani v zákoně o pozemních komunikacích, co to je zpevněná pozemní komunikace.

Termínem zpevněná pozemní komunikace se vyhláška odvolává na zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se ovšem tento termín vůbec nevyskytuje! Pojem zpevněná pozemní komunikace se nevyskytuje ani v žádné související legislativě či v normě. Nelze proto s určitostí stanovit, zda za zpevněnou komunikaci můžeme považovat komunikaci se štěrkovým krytem či nikoli. Aktualizace 2022.


02. Pokud by štěrkovou cestu nebylo možno považovat za zpevněnou pozemní komunikaci lze počítat s udělením výjimky? Předmětný pozemek je určen územním plánem obce k zastavění a v jeho bezprostředním sousedství na pozemcích (na které je přístup po téže štěrkové cestě) buď již domy stojí, nebo se staví.

Jedná-li se o místní komunikaci (komunikace patří obci), je na obci, aby zabezpečila soulad kvality pozemní komunikace s legislativní úpravou. Obec by měla pro nejbližší dobu zabezpečit výjimku, což jí vyhláška 501/2006 Sb., podle § 26 umožňuje (z § 20 odst. 3 a 7), do budoucna by však měla zabezpečit alespoň v minimálním rozsahu, aby lokalita byla obsloužena zpevněnou místní komunikací (podmnožina pozemní komunikace, kde je vlastníkem obec). Aktualizace 2022.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid