Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Heslo: Zpevněná komunikace


Seznam otázek

01. Lze štěrkovou cestu patřící obci pokládat za zpevněnou pozemní komunikaci? Nová vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 20 odst. 7 praví, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Nikde však není definováno, ani v zákoně o pozemních komunikacích, co to je zpevněná pozemní komunikace.

buy amoxicillin from canada

buy amoxicillin without prescription
Termínem zpevněná pozemní komunikace se vyhláška odvolává na zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se ovšem tento termín vůbec nevyskytuje! Pojem zpevněná pozemní komunikace se nevyskytuje ani v žádné související legislativě či v normě názvosloví silničních komunikací z roku 1984. Nelze proto s určitostí stanovit, zda za zpevněnou komunikaci můžeme považovat komunikaci se štěrkovým krytem či nikoli. Aktualizace 2018.


02. Pokud by štěrkovou cestu nebylo možno považovat za zpevněnou pozemní komunikaci lze počítat s udělením výjimky? Předmětný pozemek je určen územním plánem obce k zastavění a v jeho bezprostředním sousedství na pozemcích (na které je přístup po téže štěrkové cestě) buď již domy stojí, nebo se staví.

lexapro side effects heart

lexapro side effects click here lexapro side effects acne
Jedná-li se o místní komunikaci (komunikace patří obci), je na obci, aby zabezpečila soulad kvality pozemní komunikace s legislativní úpravou. Obec by měla pro nejbližší dobu zabezpečit výjimku, což jí vyhláška 501/2006 Sb., podle § 26 umožňuje (z § 20 odst. 3 a 7), do budoucna by však měla zabezpečit alespoň v minimálním rozsahu, aby lokalita byla obsloužena zpevněnou místní komunikací (podmnožina pozemní komunikace, kde je vlastníkem obec). Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid