Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení


Seznam otázek

01. Jak definovat v ÚPD stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení?

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení se vymezovaly v územním plánu nebo regulačním plánu. Novela stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.) účinná od 1. 1. 2013 toto zrušila - v souladu s bodem 18. Článku II zákona č. 350/2012 Sb., Přechodná ustanovení platí: „Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení, tato jeho část se nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší změny." Aktualizace srpen 2020.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid