Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení


Seznam otázek

01. Jak definovat v ÚPD stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení?

Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení se vymezují v územním plánu nebo regulačním plánu a to v textové části [Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v části I. odst. 2 písm. f) a Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v části I. odst. 2 písm. b)]. Odůvodnění tohoto vymezení musí být součástí odůvodnění této územně plánovací dokumentace. Aktualizace 2013.


02. Co může být důvodem, aby stavba byla kvalifikována jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení?

manufacturer coupons for prescription drugs

prescription coupons click here
Zákon důvody nedefinuje, záleží na konkrétních podmínkách daného území. Důvodem může být např. ochrana urbanistických a architektonických hodnot nebo ochrana jiných veřejných zájmů. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid