Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Územně plánovací dokumentace


Seznam otázek

01. Jak lze prodloužit platnost ÚPD, je-li v textové části časově omezena (změnou nebo úpravou)?

Účinnost územně plánovací dokumentace, která je časově omezena, lze prodloužit změnou před uplynutím její účinnosti. Časově omezenou účinnost mohla mít územně plánovací dokumentace schválená v období od 1. 10. 1976 do 30. 6.1998. Poznámka: Časová platnost se stanovovala na základě vyhlášky FMTIR č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, § 29 odst. 1 písm. a) – rozsah platnosti, která byla účinná od 1. 10. 1976 do 30. 6.1998. Lhůta aktualizace se stanovovala podle vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, která byla účinná od 1. 7. 1998 do 23. 4. 2001, § 16 odst. 3 písm. a) – územní rozsah platnosti a lhůt aktualizace. Použití lhůty aktualizace bylo následně potvrzeno vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, která byla účinná od 24. 4. 2001 do 31. 12. 2006, § 16 odst. 3 písm. a) – územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení (lhůty aktualizace). Aktualizace 2021.


02. Kdy a v jaké fázi pořizování územně plánovací dokumentace bude aplikován správní řád?

Podle ustanovení § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Stavební zákon je tedy speciálním zákonem ve vztahu ke správnímu řádu a má přednost před obecnou úpravou, kterou představuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Aktualizace 2021.


03. Pokud se dotčený orgán nedostaví na společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny podle § 50 odst. 2 SZ nebo na jeho veřejné projednání podle § 52 SZ, porušují tím zákon?

Dotčené orgány mají právo se společného jednání nebo veřejného projednání zúčastnit, není to však jejich povinnost. Lhůty pro jejich stanoviska se při neúčasti na společném jednání nebo veřejném projednání nemění a k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Aktualizace 2021.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid