Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Energetická soustava


Seznam otázek

01. Je kabelové vedení, případně vzdušné vedení NN energetickým vedením a stavbou technické infrastruktury?

Ano, kabelové vedení, případně vzdušné vedení NN je energetickým vedením, které je součástí technické infrastruktury. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 SZ uvádí, že technickou infastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu. Aktualizace leden 2019.


02. Je kabelové vedení NN zařízením, které je součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy?

Ano, vedení NN je součástí energetické soustavy viz zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Aktualizace 2019.


03. Je veřejné osvětlení součástí energetické soustavy?

Není. Veřejné osvětlení je odběrné zařízení. Aktualizace 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid