Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Obnovitelné zdroje energie


Seznam otázek

01. Lze umístit fotovoltaickou elektrárnu v nezastavěném území obce?

benadryl and pregnancy dosage

benadryl pregnancy congestion
Nelze. Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit pouze v zastavitelné ploše vymezené územním plánem viz metodický pokyn MMR Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. V současné době je uvedená metodika na našich webových stránkách označena jako neaktuální, neboť nebyla po novele stavebního zákona v roce 2013 aktualizována. Doporučujeme ji tedy porovnat s touto novelou.Aktualizace 2016.


02. Je možné umístit fotovoltaickou elektrárnu o ploše cca 0,5 ha ve volné krajině v případě, že obec má územní plán (a fotovoltaická elektrárna v něm vyznačena není)?

Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit pouze v zastavěném území nebo zastavitelné ploše vymezené územním plánem, pokud to podmínky stanovené územním plánem pro využití plochy připouští. Aktualizace 2013.


03. Je pro výstavbu malé vodní elektrárny na nové lokalitě potřebná změna územního plánu?

Ano. Vymezení plochy pro stavbu malé vodní elektrárny v nezastavěném území je podmíněno změnou územního plánu. V tomto případě půjde o vymezení nové zastavitelné plochy pro využití vodní energie. V ČR se za malou vodní elektrárnu (MVE) považují zařízení s výkonem pod 10 MW, v EU pod 5 MW. MVE má plošné nároky na hráz nebo jez, náhon a strojovnu a vyžaduje připojení do distribuční (příp. přenosové) soustavy. Aktualizace 2013.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid