Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Limity využití území viz též Územní plán, viz též Dotčené orgány


Seznam otázek

01. Jaký je postup ve věci změny pásma hygienické ochrany chovu zvířat z pohledu procesů územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)?

Změna a zrušení územního rozhodnutí je dána § 94 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 2 lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost. Vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu. Aktualizace 2019.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid