Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Mapové podklady


Seznam otázek

01. Je povinností Katastrálního úřadu poskytnout zdarma úřadu územního plánování a stavebnímu úřadu snímky katastrálních map včetně vyznačeného intravilánu pro jimi spravované území?

benadryl and pregnancy first trimester

benadryl pregnancy nausea weather.liamsattic.com
Při jednání zástupců Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Zeměměřického úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2007 došlo k následující dohodě. Data digitální katastrální mapy a data orientační mapy parcel ve formě rastrových obrazů katastrálních map, georeferencovaných do systému S-JTSK, poskytne na základě písemného požadavku ORP územně příslušné KP v rozsahu jeho územního obvodu bezúplatně v rámci poskytování údajů z katastru nemovitostí. Údaje z katastru nemovitostí v elektronické podobě se poskytují na základě žádosti, ve které se žadatel kromě jiného zavazuje nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, neužít údaje k jinému než v žádosti uvedenému účelu a nešířit údaje jinak než na základě smlouvy uzavřené s příslušným katastrálním úřadem nebo způsobem uvedeným v § 11 odst. 4 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětnou problematiku upravuje metodický pokyn MMR ČR Poskytování mapových podkladů pro územně plánovací činnost. Aktualizace 2016.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid