Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

2. 12. 2019

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj
Byla zveřejněna internetová publikace, která představuje vybrané příklady komunitních domů seniorů postavených s pomocí dotačního titulu MMR. Shrnuje dosavadní zkušenost investorů s přípravou projektu, jeho realizací i s provozem domů a nabízí doporučení i inspiraci pro další žadatele o dotaci.

Více informací


20. 11. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
V plné verzi jsou zpřístupněny články z čísel 6/2018, 1/2019 a 2/2019.

Více informací


19. 11. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Jsou zveřejněny nové publikace Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 v české, anglické a německé verzi.

Více informací


19. 11. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


18. 11. 2019

FACEBOOK
Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu.
Sledujte – sdílejte – přispívejte.

Více informací


14. 11. 2019

DOTACE
Důležité informace o vyhlášené výzvě na dotační titul Územní plán z národního programu Podpora územně plánovacích činností obcíVíce informací.
Důležité informace o revizích výzev č. 2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)Více informací.


8. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Více informací


7. 11. 2019

22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


4. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Více informací


23. 10. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – DOPRAVA / DOPRAVNÍ SYSTÉMY – Sborník z konference AUÚP, Brno 11.–12. 4. 2019, která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


14. 10. 2019

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.

Více informací


25. 9. 2019

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018.

Více informací


19. 9. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství.

Více informací


18. 9. 2019

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2019
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019