Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

12. 1. 2018

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb..

Více informací


11. 1. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – prosinec 2017.

Více informací


9. 1. 2018

KNIHOVNA Ústavu územního rozvoje
Připravili jsme pro Vás výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných ve 2. pololetí roku 2017.

Více informací


20. 12. 2017

Úspěšný rok 2018 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


20. 12. 2017

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Informace pro pověřené editující pracovníky systému Evidence územně plánovací činnosti v ČR.

Více informací


27. 11. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Více informací


21. 11. 2017

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

Více informací


21. 11. 2017

TEORIE A VÝZKUM
Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování díla Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR002.

Více informací


9. 11. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
V plné verzi jsou zpřístupněny články z čísel 5/2016, 6/2016, 1/2017 a 2/2017.

Více informací


6. 11. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 11. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


31. 10. 2017

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2016.

Více informací


16. 10. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


21. 8. 2017

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2017 (bez DPH).
OPĚT V ROCE 2017 – Karty samostatných příkladů z publikace.

Více informací


1. 8. 2017

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018