Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2002

  • Územní plánování v České republice. Town and country planning in the Czech Republic.
  • Výkres limitů využití území - aktualizované vydání.
  • Obec - orgán územního plánování.
  • Domy s pečovatelskou službou.
  • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územně plánovací dokumentace obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.2001.
  • Cestovní ruch. Výkladový slovník.
  • Udržitelný rozvoj území.

Územní plánování v ČR

Územní plánování v České republice
Town and country planning in the Czech Republic

Publikace poskytuje základní údaje o České republice, jejím státním zřízení a systému veřejné zprávy.
Podává základní výklad systému územního plánování; popisuje cíle a úkoly územního plánování, orgány a nástroje územního plánování,proces pořizování územně plánovací dokumentace a proces územního řízení.

Rozsah 57 stran.
Cena 30,- Kč.


Výkres limitů využití území

Výkres limitů využití území - aktualizované vydání

Aktualizované vydání informačního materiálu, zaměřeného na obsah a formu výkresu limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. Výkres zpracovávaný v rámci průzkumů a rozborů, je na základě novely stavebního zákona od 1.7.1998 povinnou součástí zadání územně plánovací dokumentace. Leták je určen především orgánům obecní samosprávy, dále pak orgánům státní správy a odborné veřejnosti.

Rozsah 8 stran.
Cena 10,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Výkres limitů využití území (Vykres_2002.pdf, 443 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Obec - orgán ÚP

Obec - orgán územního plánování

Informační materiál, určený především samosprávám obcí, které se staly orgány územního plánování. Pro svou přehlednost a stručnost může zaujmout i další účastníky procesu pořizování ÚPD.

Rozsah 8 stran.
Cena 10,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Obec - orgán územního plánování (Obec-organ_UP.pdf, 609 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Domy s pečovatelskou službou
Marie Polešáková a kolektiv

Domy s pečovatelskou službou

Publikace představuje výsledky aktivní činnosti resortu pro místní rozvoj a jeho spolupráce s místní samosprávou.
Katalog vznikl na základě dotazníkové akce MMR, v jejímž rámci se šetřily a vyhodnocovaly údaje spojené s realizací "Programu výstavby domů s pečovatelskou službou". Obsahuje vybrané příklady, které splňují veškeré jeho podmínky.
Katalog by měl sloužit především jako vzor a motivace pro další investory těchto zařízení určených občanům se sníženou soběstačností.

Rozsah 96 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Domy s pečovatelskou službou (DPS.pdf, 9 076 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Ročenka 2001
Zdenka Hladišová a kolektiv

Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územně plánovací dokumentace obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.2001

V řadě čtvrtý přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v obcích a regionech.

Rozsah 298 stran.
Cena nestanovena.


Cestovní ruch
Martina Pásková, Josef Zelenka a kolektiv

Cestovní ruch. Výkladový slovník

1. vydání. MMR 2002. Výkladový slovník je prvním svého druhu, napsaným a vydaným v češtině. Množství termínů, jejich předmětová struktura, vzájemná propojenost i hloubka výkladu jejich významu vyplývají z našeho pojetí cestovního ruchu. Cestovní ruch je přitom chápán jako výrazně průřezový, dynamický a vysoce komplexní sociální jev meziooborového charakteru. Rovnocenně a ve vzájemném prolínání jsou vysvětlovány termíny jak z techniky a metodiky cestovního ruchu, tak z oblasi kulturologie, dějin umění, územního plánování, geografie, ekonomie, filosofie, sociologie, psychologie, ekologie a environmentalistiky. Slovník obsahuje přes 3000 odborných termínů. Jejich teoretický výklad je proložen praktickými příklady a zejména velkým množstvím fotografií.

Rozsah 448 stran.
Cena 150,- Kč.

2. vydání. Kompletně přepracované a doplněné. Linde Praha 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj - informace. Nelze zakoupit v Ústavu územního rozvoje.

Rozsah 768 stran.
Cena 995,- Kč.


Udržitelný rozvoj území
Josef Markvart a kolektiv

Udržitelný rozvoj území

Cílem této publikace je seznámit čtenáře s prosazováním principu udržitelného rozvoje v působnostech Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), a to v oblasti regionální politiky, územního plánování, cestovního ruchu a bytové politiky. Publikace navazuje na řadu dokumentů a materiálů, vydaných MMR, které se přímo nebo nepřímo principů udržitelného rozvoje dotýkaly.

Rozsah 55 stran.
Cena 50,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 2. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021