Česky English Deutsch Francais

Tišnov

Tišnov

Území a osídlení

Rozloha 223 km2
Počet obyvatel (1.1.2002) 20 513
Hustota obyvatel na 1 km2 (průměr ČR) 92 (129)
Přírůstek/úbytek obyvatel od 3.3.1991 do 1.1.2002 +20
Počet obcí (1.1.2002) 35
Počet obyvatel připadajících na 1 obec (průměr ČR bez Prahy) 586 (1 446)
Města Tišnov
Podíl obyvatel připadající na města (průměr ČR bez Prahy) 40,5 % (67,5 %)

Skladba obyvatelstva podle sčítání lidu 2001

Podíl mužů a žen (průměr ČR) 48,8 %; 51,2 % (48,7 %; 51,3 %)
Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let (průměr ČR) 16,5 % (16,2 %)
Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více (průměr ČR) 20,0 % (18,4 %)
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (průměr ČR) 48,4 % (51,4 %)
Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních (průměr ČR) 63,6 % (35,7 %)
Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních (průměr ČR) 6,0 % (9,3 %)

Hlavní průmyslové firmy

Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci, které mají ústředí v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis
k 1.7.2002):

Počet zaměstnanců
Obchodní jméno Sídlo 2000
a více
1500 -
1999
1000 -
1499
500 -
999
250 -
499
200 -
249
100 -
199
Brněnské papírny, státní podnik Předklášteří         l    
STEINHAUSER, s r.o. TIŠNOV             l
TITEX, spol. s r.o. Tišnov             l
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 12. 2004 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019