Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

20. 2. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


20. 2. 2020

STANOVISKA A METODIKY / POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Byl zveřejněn metodický pokyn Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech. Stanovuje hierarchii veřejných prostranství a určuje, v jakých částech a v jakém rozsahu mají být veřejná prostranství řešena v územně analytických podkladech a v územních plánech. Metodický pokyn je rovněž naplněním jednoho z opatření Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Více informací


31. 1. 2020

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2020.

Více informací


21. 1. 2020

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 10. do 24. 2. 2020.

Více informací


17. 1. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – VODA V SÍDLE A KRAJINĚ – Sborník z konference AUÚP ČR, Plzeň 3.–4. 10. 2019, která je zveřejněna v plné verzi.
Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2019 k časopisu.

Více informací


30. 12. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodika Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.. Naleznete v okruhu 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.
Byla zveřejněna informace Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady. Naleznete v okruhu 1. Politika územního rozvoje ČR.

Více informací


19. 12. 2019

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.

Více informací


19. 12. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodika Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Více informací


19. 12. 2019

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj je zveřejněno Dotazníkové šetření uživatelů výstupů činnosti Ústavu územního rozvoje, které bylo zpracováno jako důležitá zpětná vazba pro MMR při usměrňování činnosti ÚÚR. Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech od 23. září 2019 do 7. října 2019.

Více informací


19. 12. 2019

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 19. 12. 2019.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 593 pojmů.

Více informací


16. 12. 2019

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
Byla zveřejněna internetová publikace OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování. Tištěná verze se připravuje jako mimořádná příloha časopisu UaÚR.

Více informací


10. 12. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2019.
Jedná se o jubilejní číslo časopisu. 30 let územního rozvoje – 25 let Ústavu územního rozvoje – 22 let vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Více informací


2. 12. 2019

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj
Byla zveřejněna internetová publikace, která představuje vybrané příklady komunitních domů seniorů postavených s pomocí dotačního titulu MMR. Shrnuje dosavadní zkušenost investorů s přípravou projektu, jeho realizací i s provozem domů a nabízí doporučení i inspiraci pro další žadatele o dotaci.

Více informací


20. 11. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
V plné verzi jsou zpřístupněny články z čísel 6/2018, 1/2019 a 2/2019.

Více informací


19. 11. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Jsou zveřejněny nové publikace Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 v české, anglické a německé verzi.

Více informací


18. 11. 2019

FACEBOOK
Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu.
Sledujte – sdílejte – přispívejte.

Více informací


14. 11. 2019

DOTACE
Důležité informace o vyhlášené výzvě na dotační titul Územní plán z národního programu Podpora územně plánovacích činností obcíVíce informací.
Důležité informace o revizích výzev č. 2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)Více informací.


7. 11. 2019

22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


4. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Více informací


19. 9. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020