Česky English Deutsch Francais

ÚVODNÍ SLOVO


Nový přehled o aktuálním stavu evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obcí a krajů vychází již popáté. Poprvé byl vydán v roce 1997 se stavem k 30.9.1996, podruhé v roce 1998 se stavem ke konci roku 1997, potřetí v roce 1999 se stavem k 31.3.1999, počtvrté v roce 2001 se stavem k 31.3.2001. Letošní ročenka – jak tuto publikační řadu označujeme – uvádí informace platné k 31.3.2003. Časový odstup tisku odpovídá náročnosti ověřování dat uložených v databázi nového on-line systému evidence územně plánovací činnosti a jejich zpracování.

Současná ročenka doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat ve výše uvedené časové řadě. Výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz) systémem iLAS a iKAS. Přesto tisková podoba ročenky neztrácí svůj význam; dává příležitost uchovávat stav vývoje územně plánovací činnosti k určitému datu. Bez významu není ani to, že ročenka poskytuje těm pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kteří nemají přístup na INTERNET, možnost porovnat své konkrétní územně plánovací aktivity v širším kontextu celého státu.

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům krajských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří svou aktivitou při pořizování vstupních dat významně přispěli k přípravě této publikace.

Dále děkuji všem pracovníkům bývalých okresních úřadů, kteří nezanedbatelnou měrou přispěli k založení celého systému.

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
ředitel odboru územního plánování
Ministerstva pro místní rozvoj


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021