Česky English Deutsch Francais

II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY


Předkládaná publikace zachycuje situaci evidence územně plánovací činnosti k 31.3.2003.

Využívá stavu ÚIR k 31.3.2003 a tomuto stavu odpovídá i mapová část.

Ročenka 2003 obsahuje, stejně jako minulá vydání, dva základní okruhy údajů:

  • evidenci územně plánovací činnosti obcí (ÚPD a ÚPP obcí),
  • evidenci územně plánovací činnosti krajů a MMR (ÚPD a ÚPP v rozsahu velkých územních celků).

Oba oddíly jsou rozdílné svým rozsahem. Okruh zabývající se ÚPD a ÚPP obcí je shrnut do obsáhlé III. kapitoly ročenky. Okruh věnující se ÚPD a ÚPP velkých územních celků tvoří náplň kapitoly IV. Obě uvedené kapitoly mají stejnou strukturu: nejprve jsou zařazeny metodické a vysvětlující pasáže týkající se příslušného okruhu, pak analytické rozbory (u obcí v širším rozsahu) a konečně systematický přehled jednotlivých dokumentů podle územně správních jednotek. Již pátým rokem sledovaná časová řada údajů umožnila ve srovnání s minulým vydáním poněkud rozšířit a prohloubit některé analytické rozbory, jiné naopak vypustit.

Zachování formálního obsahového uspořádání letošní ročenky je motivováno snahou o zvýraznění souhrnných srovnávacích a analytických částí a zároveň o systematické a přehledné rozčlenění celého obsahu, k čemuž přispívá i zařazení příslušných grafů a kartogramů přímo do analytických pasáží, zejména v podkapitole III.2. Předpokládáme, že pro čtenáře bude pohodlnější, když najde grafické přílohy u textu, kterého se týkají.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021