Česky English Deutsch Francais

Metodická příručka pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů (SRD)

Strategický rozvojový dokument mikroregionu je koncepčním dokumentem, který napomáhá systematicky řídit a organizovat změny v území. Vychází ze znalosti území mikroregionu a jeho potenciálu.

Potřeba zpracovávat strategické rozvojové dokumenty pro menší územní jednotky než je kraj, avšak v širších vazbách okolí, než obec vedlo k tomu, že vysoké procento mikroregionů – DSO pořizovalo Strategický rozvojový dokument pro svoje území. Pro tuto územní úroveň není však používána jednotná metodika zpracování SRD, což způsobuje velkou nejednotnost zpracovaných rozvojových dokumentů. Kvalita, rozsah i způsob zpracování je u jednotlivých SRD velmi rozdílný.

Ve snaze o sjednocení obsahu a úrovně SRD mikroregionů v rámci ČR, připravil ÚÚR „Metodickou příručku pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů“.

Příručka vychází ze zkušeností, získaných modelově na území Jihomoravského kraje, byla konzultována se zástupci tohoto kraje, připomínkována zástupci ostatních krajů a je doporučením pro mikroregiony ČR.

Strategické dokumenty na vyšší úrovni jsou v ČR rámcově legislativně upraveny v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, který v § 2 definuje Strategii regionálního rozvoje, která poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. Zákon dále definuje a upravuje postavení jednotlivých orgánů při zpracování a projednávání Strategii regionálního rozvoje ČR.

V zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) je zakotven program rozvoje kraje, jeho schvalování, realizace a kontrola plnění.

Rozvojové dokumenty na úrovni obcí jsou v podobě programu rozvoje územního obvodu obce uvedeny v zákoně č. zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení).

Strategické dokumenty na úrovni mikroregionů – DSO nejsou zakotveny v žádném zákoně.

Z tohoto důvodu může být i zde prezentovaná metodika brána jako pouhé metodické doporučení pro mikroregiony ČR, nikoliv jako závazný dokument.


METODICKÁ PŘÍRUČKA pro zpracování SRD Mikroregionů

Adobe Acrobat PDF document Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů (pdf, 242 kB)

Pro prohlížení Metodické příručky je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 4. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021