Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

22. 9. 2016

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně byla zveřejněna mimořádná příloha – Kulturní dědictví a památková ochrana – Sborník z konference AUÚP, Tábor 5.–6. 5. 2016.

Více informací


7. 9. 2016

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace ESPON Vytváření otevřené a polycentrické Evropy – Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.

Více informací


29. 8. 2016

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Ke dni 29. 8. 2016 byla zveřejněna Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu za roky 2012 až 2014.

Více informací


24. 8. 2016

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 21. 8. 2016 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


10. 8. 2016

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2016.

Více informací


9. 8. 2016

TEORIE A VÝZKUM
Tato sekce byla doplněna informacemi o znečištěném prostředí na lidské zdraví.

Více informací


9. 8. 2016

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (PaP) – internetová prezentace.
Kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky.

Více informací


13. 7. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem dvoupokojového bytu
v Brně na Jakubském nám. 3, v 1. patře, o rozloze 84,37 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informací


1. 7. 2016

SEMINÁŘE K ÚZEMNÍ STUDII KRAJINY
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny (Praha, 20. června 2016; Olomouc, 22. června 2016). Prezentace ze seminářů naleznete na webové stránce ÚÚR.

Více informací


8. 6. 2016

PUBLIKACE K PRODEJI
S číslem časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2016 vyšla mimořádná příloha s názvem Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
Publikace bude rozeslána do knihoven vybraných vysokých škol.
Případní zájemci o další výtisky (cena 120,- Kč) se mohou obracet na p. Tamaru Blatovou,
tel.: 542 423 116, email: publikace@uur.cz

Více informací


13. 5. 2016

KONFERENCE
10. jubilejní ročník odborné konference "Člověk / Stavba / Územní plánování".
Fakulta stavební ČVUT v Praze, 19. 10. 2016. Pozvánka.

Více informací


O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2016