Česky English Deutsch Francais

Úvodní slovo ředitele OÚP MMR

Vážený čtenáři,

nový přehled o aktuálním stavu evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obcí a krajů vychází již pošesté. Poprvé byl vydán v roce 1997 se stavem k 30. 9. 1996, podruhé v roce 1998 se stavem ke konci roku 1997, potřetí v roce 1999 se stavem k 31. 3. 1999, počtvrté v roce 2001 se stavem k 31. 3. 2001, popáté v roce 2003 se stavem k 31. 3. 2003. Letošní ročenka – jak tuto publikační řadu označujeme – uvádí informace platné k 31. 3. 2005. Časový odstup tisku odpovídá náročnosti ověřování dat uložených v centrální databázi systému evidence územně plánovací činnosti a jejich zpracování.

Současná ročenka doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat ve výše uvedené časové řadě.

Výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje prostřednictvím aplikací iLAS a iKAS (http://www.uur.cz/default.asp?ID=966). Přesto tisková podoba ročenky neztrácí svůj význam; dává příležitost uchovávat stav vývoje územně plánovací činnosti k určitému datu. Bez významu není ani to, že ročenka poskytuje těm pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kteří nemají přístup na Internet, možnost porovnat své konkrétní územně plánovací aktivity v širším kontextu celého státu.

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům krajských a obecních úřadů a také Ústavu územního rozvoje Brno, kteří svou aktivitou přispěli k přípravě této publikace.

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.,

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021