Česky English Deutsch Francais

METODIKA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Verze ke dni 1.1.2013 (aktualizováno 12.2.2015)


OBSAH

Úvod

1. Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti obcí (pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie)

 • 1.1 Postup pořizovatele územního plánu nebo jeho změny
 • 1.2 Postup pořizovatele regulačního plánu z podnětu nebo jeho změny
 • 1.3 Postup pořizovatele regulačního plánu na žádost nebo jeho změny
 • 1.4 Postup pořizovatele územní studie
 • 1.5 Postup krajského úřadu nebo úřadu územního plánování pověřeného vkládáním dat

2. Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti krajů (pořizování zásad územního rozvoje, regulačního plánu a územní studie)

 • 2.1 Postup pořizovatele zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
 • 2.2 Postup pořizovatele regulačního plánu z podnětu nebo jeho změny
 • 2.3 Postup pořizovatele regulačního plánu na žádost nebo jeho změny
 • 2.4 Postup pořizovatele územní studie

3. Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti Ministerstva obrany (pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie)

 • 3.1 Postup pořizovatele územního plánu nebo jeho změny
 • 3.2 Postup pořizovatele regulačního plánu z podnětu nebo jeho změny
 • 3.3 Postup pořizovatele regulačního plánu na žádost nebo jeho změny
 • 3.4 Postup pořizovatele územní studie

4. Činnosti MMR při vedení evidence územně plánovací činnosti

5. Činnosti ÚÚR při evidenci územně plánovací činnosti vykonávané pro MMR


Adobe Acrobat PDF Metodika ke stažení (Metodika_EUPC06_20150212.pdf, 383 kB)


Přílohy platné od 29. 1. 2018

Word document DOC Příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územní studie
Word document DOC Příloha č. 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Word document DOC Příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územního plánu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny


Přílohy platné od 1. 1. 2013 do 28. 1.2018

Word document DOC Příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územní studie
Word document DOC Příloha č. 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Word document DOC Příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územního plánu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny


Přílohy platné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012

Word document DOC Příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územní studie
Word document DOC Příloha č. 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Word document DOC Příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list územního plánu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
Word document DOC Příloha č. 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 11. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019