Česky English Deutsch Francais

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování

Konzultační středisko má za cíl sjednocovat postupy pro výkon státní správy při aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Činností Konzultačního střediska, zahájené v říjnu 2006, byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pověřen Ústav územního rozvoje (ÚÚR).

Z rozhodnutí MMR odpovídá od ledna 2013 Konzultační středisko pouze na otázky týkající se územního plánování.

Účelem Konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům Word a úřadům územního plánování Excel při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost.

Tato internetová stránka ÚÚR umožňuje krajským úřadům a úřadům územního plánování zasílat Konzultačnímu středisku dotazy, upozornění a náměty na poskytnutí odborných stanovisek k řešení problémů souvisejících s jejich činností. Konzultační středisko na ně reaguje formou písemných odpovědí - odborných názorů, nikoli výkladů, ke kterým je oprávněn pouze soud.

Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek a skutečností. Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo věcně a místně příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, resp. krajským úřadům, do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří.

Za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 se na Konzultační středisko ÚÚR obrátilo přes 3 000 tazatelů, kterým bylo zodpovězeno více než 4 200 otázek.

Konzultační středisko reaguje na zasílané náměty uveřejňováním otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek ke stavebnímu právu.

Otázky a odpovědi rubriky 1000 otázek vycházejí ze skutečných dotazů a odpovědí Konzultačního střediska, jsou ale zjednodušeny a zevšeobecněny, případně upraveny tak, aby daný problém mohl být řešen a vysvětlen z více úhlů pohledu. Do konce roku 2013 bylo v rubrice 1000 otázek takto zveřejněno přes 650 otázek a odpovědí.

Vzhledem k novele č. 350/2012 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která je účinná od 1. 1. 2013, prošla rubrika 1000 otázek rozsáhlou aktualizací odpovědí z problematiky územního plánování. Jednotlivé odpovědi jsou proto nyní opatřeny datem jejich aktualizace. V rubrice 1000 otázek je v současnosti aktualizováno téměř 300 otázek a odpovědí.

Další formou konzultační pomoci jsou pracovní semináře organizované ve spolupráci krajských úřadů s MMR ČR a ÚÚR, určené pro pracovníky úřadů územního plánování a stavebních úřadů. Informace o seminářích a o jejich výsledcích jsou průběžně zveřejňovány v sekci Semináře.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2016 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2017