Česky English Deutsch Francais

CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

KULTURNĚ HISTORICKÝ POTENCIÁL ČR PRO CESTOVNÍ RUCH

- členění dle stavebních slohů -

KOLEKTIV ŘEŠITELŮ

OKMS MMR - Ing. Magdalena Šourková. ÚÚR - Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Hana Šimková, PhD., Mgr. Marek Chmelař. Kooperace - PhDr. Václav Váňa, NPÚ, ústřední pracoviště Praha. Brno 2006.

OBSAH

  • Románské památky
  • Gotické památky
  • Renesanční památky
  • Barokní památky
  • Památky klasicismu, empíru, romantismu a historismu
  • Památky secese a 20. století

ÚVOD

Kulturní turistika je v Chartě kulturní turistiky (ICOMOS 1976) definována jako forma turistiky, jejímž předmětem je, mimo jiné cíle, objevování památek a památkových lokalit. Výstup úkolu je určen vážným zájemcům o tuto formu turistiky.

Předmětem řešení byl výběr a presentace památkových objektů, představujících jednotlivé stavební slohy. Výběr objektů a jejich popis provedl odborný pracovník Národního památkového ústavu PhDr. V. Váňa. Podmínkou zařazení do tohoto výběru byla nejen historická a architektonická hodnota, ale i možnost prohlídky vybraného objektu, případně alespoň předpoklad přístupu v příštích letech (např. po dokončení rekonstrukce a pod.) Údaje o přístupnosti byly dílem získány z internetových stránek příslušných lokalit, dílem terénním průzkumem.

Památky členěné dle slohů jsou dále řazeny dle lokalizace v krajích. Pro každý kraj je uveden přehled vybraných objektů příslušného slohu, stručný popis, fotografie dokumentující nejzajímavější objekty, případně jejich části a kartogram znázorňující lokalizaci památky na území kraje.

Fotografie byly získány dílem z internetových stránek (v těchto případech je vždy uvedena webová adresa), dílem byly poskytnuty Českým dědictvím UNESCO. Ostatní snímky byly pořízeny odborným zpracovatelem výběru (rovněž vždy uveden autor). Fotografie, u nichž není autor uveden, pořizoval Ing. arch. Pavel Tomíšek.

KULTURNĚ HISTORICKÝ POTENCIÁL ČESKÉ REPUBLIKY PRO CESTOVNÍ RUCH - členění dle jednotlivých stavebních slohů

Přehledná mapa sledovaných památek v České republice

Stavební slohy - ČR

Přehled sledovaných památek v České republice rozdělený podle jednotlivých slohů a krajů

Románský sloh
Gotický sloh
Renesanční sloh
Barokní sloh
Klasicismus, empír, romantismus a historizující slohy
Secese a 20. století
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2021