Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

13. 5. 2022

STANOVISKA A METODIKY
V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Více informací


6. 5. 2022

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:
Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: problematika územního plánování obsažená ve stavebním zákoně a souvisejících právních předpisech – konzultační a metodická činnost, dotčené orgány v procesu územního plánování
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2022

Více informací


5. 5. 2022

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2022.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


31. 3. 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2021.

Více informací


17. 3. 2022

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2022.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


4. 3. 2022

STANOVISKA A METODIKY
V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR: Zrušení regulačního plánu – metodické sdělení k ustanovení § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona.

Více informací


28. 2. 2022

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 4/2021, 5/2021 a 6/2021.

Více informací


11. 2. 2022

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 2. 2022 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


9. 2. 2022

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


4. 2. 2022

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch – Metodický pokyn a Příloha;
Možnost pořizování úprav územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007.

Více informací


31. 1. 2022

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2022.

Více informací


21. 12. 2021

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 21. 12. 2021.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 747 pojmů.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022