Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

16. 3. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


6. 3. 2018

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na pracovní místo – Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: Politika územního rozvoje ČR.
Termín podání přihlášek: do 15. 5. 2018.

Více informací


1. 3. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Zadání územní studie – osnova zadání.

Více informací


27. 2. 2018

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 10. 2. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


22. 2. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj:
– k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu;
– k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu;
– k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu.

Více informací


12. 2. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace
Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

Více informací


8. 2. 2018

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 Sb.
Upozorňujeme na vyhlášku č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Více informací


5. 2. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 2. 2018.

Více informací


30. 1. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně jsou v plné verzi zpřístupněny články č. 3/2017 a č. 4/2017.

Více informací


26. 1. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 31. 12. 2017. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 342 termínů.

Více informací


12. 1. 2018

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb..

Více informací


11. 1. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – prosinec 2017.

Více informací


9. 1. 2018

KNIHOVNA Ústavu územního rozvoje
Připravili jsme pro Vás výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných ve 2. pololetí roku 2017.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018