Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

26. 5. 2017

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent společné státní správy a samosprávy – Specifikace: Systém stavebně technické prevence .
Termín podání přihlášek: do 15. 6. 2017.

Více informací


23. 5. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


17. 5. 2017

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů. Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.
Nově Slovník územního rozvoje ke dni 15. 5. 2017 obsahuje 2 310 termínů.

Více informací


15. 5. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim 2017 připravuje 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Připravují se podrobnější informace.


15. 5. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Seznam článků a publikací k výsledkům výzkumu o vlivu kvality prostředí vytvářeného výstavbou na člověka a vybraných prací na dané téma byl doplněn k 1. 5. 2017 o 14 nových položek z Novinek 3/2017 a 4/2017 knihovny ÚÚR.

Více informací


11. 4. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 9. 4. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


4. 4. 2017

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2015–2017
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2016. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována předběžná sumární data z dotazníků.

Více informací


31. 3. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2016.

Více informací


24. 3. 2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Informace o prodloužení výzvy č. 9 IROP „Územní studie“ a ukončení výzev č. 2 IROP „Územní plány“ a č. 3 IROP „Regulační plány“

Řídící orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14.00 hod., a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Řídící orgán IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační plány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14.00 hod. tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách Řídící orgán IROP neplánuje.

Více informací


23. 3. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Byla zveřejněna publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech v anglické verzi Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples. Publikace stručnou a názornou formou seznamuje s vybranými pojmy urbanistické kompozice a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.

Více informací


23. 3. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Byla zveřejněna Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti. Dokument obsahuje souhrnné slovní vyhodnocení odpovědí a závěry pro připravovanou metodiku. Respondenti (tj. zástupci ORP a projektanti, kteří zaslali odpovědi na dotazník) odpovídali podle svých zkušeností a názorů plynoucích z územně plánovací činnosti v jejich ORP. Výsledné slovní vyhodnocení je zajímavou ukázkou praxe a je přínosné svými poznatky nejen pro zúčastněné ORP.

Více informací


2. 3. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně je v plné verzi zpřístupněna mimořádná příloha Přestavba a regenerace sídel a krajiny, sborník z konference AUÚP, Litoměřice 6.–7. 10. 2016.

Více informací


23. 2. 2017

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna aktuální verze dokumentu pro vyhledávání a tisk.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017