Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

1. 10. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 1/2018.

Více informací


24. 9. 2018

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: územní plánování, územní rozvoj.
Termín podání přihlášek: změna do 15. 10. 2018.

Více informací


21. 9. 2018

KNIHOVNA ÚÚR
Upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny od 1. 10. 2018. Knihovna bude nově otevřena ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách a v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Více informací


10. 9. 2018

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 9. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


5. 9. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – srpen 2018.

Více informací


5. 9. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí. Metodické sdělení nahrazuje a doplňuje Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 7. 2013.

Více informací


31. 8. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. vydání. Ke změně metodického pokynu dochází ve vazbě na zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl novelizován § 96b stavebního zákona.

Více informací


31. 8. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Nově je zveřejněna v plné verzi mimořádná příloha k č. 4/2018 časopisu – Krajina v územním plánování 21. století – Sborník z konference AUÚP ČR, Mikulov 12.–13. 4. 2018.

Více informací


27. 8. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály:
Metodická pomůcka Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků.
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

Více informací


21. 8. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


6. 8. 2018

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Upozornění pro krajské úřady:
Zpracovaná sumární data z dotazníkového šetření včetně tabulek, grafů a kartogramů za roky 2015–2017 byla publikována v sekci Územní plánování a stavební řád – Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP – Analýza 2015–2017.

Více informací


26. 7. 2018

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Upozornění pro uživatele Evidence územně plánovací činnosti ohledně funkčnosti a vkládání dat.

Více informací


20. 7. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem.

Více informací


17. 7. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2018.

Více informací


21. 6. 2018

PUBLIKACE
Publikace Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018 (2. aktualizované vydání) byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.
O tištěnou podobu aktualizované publikace je možné požádat na e-mailu: publikace@uur.cz.

Více informací


11. 6. 2018

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byla zveřejněna Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Více informací


24. 4. 2018

UPOZORNĚNÍ
V průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na webových stránkách ÚÚR budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018