Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

22. 2. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj:
– k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu;
– k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu;
– k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu.

Více informací


12. 2. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace
Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

Více informací


8. 2. 2018

NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 500/2006 Sb.
Upozorňujeme na vyhlášku č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Více informací


5. 2. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 2. 2018.

Více informací


30. 1. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně jsou v plné verzi zpřístupněny články č. 3/2017 a č. 4/2017.

Více informací


26. 1. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 31. 12. 2017. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 342 termínů.

Více informací


23. 1. 2018

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 5. 2. do 19. 2. 2018.

Více informací


12. 1. 2018

STANOVISKA A METODIKY v oblasti územního plánování
Bylo zveřejněno nové metodické doporučení OÚP MMR Závazná stanoviska orgánů územního plánování. Příklady s komentářem. § 96b zákona č. 183/2006 Sb..

Více informací


11. 1. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – prosinec 2017.

Více informací


9. 1. 2018

KNIHOVNA Ústavu územního rozvoje
Připravili jsme pro Vás výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných ve 2. pololetí roku 2017.

Více informací


20. 12. 2017

Úspěšný rok 2018 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


20. 12. 2017

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Informace pro pověřené editující pracovníky systému Evidence územně plánovací činnosti v ČR.

Více informací


27. 11. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018