Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2007

  • Územní plánování v České republice 2007. Town and Country Planning in the Czech Republic 2007.
  • Obec a územní plánování (2007). Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon.
  • Limity využití území (2007) + postupné dodatky.

Územní plánování v České republice 2007
Hana Halasová - Vlasta Šilarová

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2007

Town and Country Planning in the Czech Republic 2007
Hana Halasová - Vlasta Šilarová

TOWN AND COUNTRY PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC 2007

Ve smyslu nového stavebního zákona zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vychází aktualizovaná verze česko-anglické publikace, poskytující základní údaje o České republice (geografická charakteristika, sociální a ekonomická charakteristika, osídlení), o státním zřízení a systému veřejné správy a územním plánování v České republice (cíle a úkoly územního plánování, výkon veřejné správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu, nástroje územního plánování, legislativa územního plánování).

Rozsah 34 (česká část) + 38 (anglická část).
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Územní plánování v České republice 2007. (uzemni-planovani-cr-08-2007-cz.pdf, 1 790 kB)

Adobe Acrobat PDF document Town and Country Planning in the Czech Republic 2007. (uzemni-planovani-cr-08-2007-an.pdf, 1 810 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Obec a územní plánování
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon

Ve smyslu nového stavebního zákona zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vychází informační leták. Poskytuje základní údaje ze stavebního zákona, o územním plánování, postavení obcí v územním plánování, územním plánu, vymezení zastavěného území, územně plánovacích podkladech - územně analytické podklady, územní studie a o rozhodování v území - regulační plán, územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva).

Rozsah 8 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Obec a územní plánování. (letak-obec-a-UP-2008.pdf, 947 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Limity využití území
Ing. Vladimír Hyvnar a kolektiv

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Třetí vydání přípučky Limity využití území ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon) ke dni 1. 1. 2007. Zohledňuje i dopady správního řádu, platného od 1. 1. 2006. Příručka usnadňuje účastníkům procesu územního plánování orientaci v řadě obecně platných právních předpisů, regulujících využití území.

Katalog členěný na 7 částí, nestránkováno.

Cena 600,- Kč.
Internetová prezentace.

Dodatek č. 1 - 46,- Kč
Dodatek č. 2 - 90,- Kč
Dodatek č. 3 - 57,- Kč
Dodatek č. 4 - 73,- Kč
Dodatek č. 5 - 62,- Kč

Adobe Acrobat PDF document Limity využití území (2007) + postupné dodatky

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 24. 1. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022