Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

12. 1. 2022

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno páté aktualizované vydání metodiky Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Více informací


30. 12. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR: Možnost pořizování změn územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007.

Více informací


30. 12. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik / Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí,
Teze politik / Přeshraniční monitoring v Evropě.

Více informací


30. 12. 2021

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2022 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.

Více informací


21. 12. 2021

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 21. 12. 2021.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 747 pojmů.

Více informací


13. 12. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Od strategie ke koncepci – Sborník z konference AUÚP ČR, Olomouc 14.–15. 10. 2021, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísla 3/2021.

Více informací


29. 11. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Více informací


26. 11. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021).

Více informací


8. 11. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


5. 11. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik / Migrační vzorce a znalostní ekonomika / Územní soudržnost v digitální éře ovlivněné pandemií COVID-19.

Více informací


20. 10. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021), které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


13. 10. 2021

23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


1. 10. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Atlas pro Územní agendu 2030
Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí

Více informací


7. 9. 2021

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2021
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH).

Více informací


1. 9. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 1. 9. 2021.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022