Česky English Deutsch Francais

CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ

TECHNICKÉ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ ČR PRO CESTOVNÍ RUCH

KOLEKTIV ŘEŠITELŮ

OCR MMR - Ing. Magdalena Šourková. ÚÚR - Ing. arch. Marie Tomíšková, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. Kooperace - Ing. arch. Eva Dvořáková, NPÚ, ústřední pracoviště Praha. Brno 2007.

ÚVOD

Průmyslové dědictví se postupně stává nejen předmětem zájmu odborníků, ale i oblíbeným cílem návštěvníků. Tento trend započal v západní Evropě a postupně se rozšiřuje i do České republiky. Podpora jeho rozvoje může vycházet pouze ze stávajícího potenciálu, který je zapotřebí chránit, udržovat a propagovat. Proto bylo nezbytné sestavit přehled zapsaných technických památek a dalších významných objektů technického dědictví na území České republiky, s přihlédnutím k jejich využitelnosti z hlediska cestovního ruchu. Sestavení přehledu je předmětem úkolu „Vybrané technické památky pro cestovní ruch“, který se v průběhu roku 2007 řešil v Ústavu územního rozvoje v Brně. Odborný výběr a popis objektů zpracovala Ing. arch. Eva Dvořáková z ústředního pracoviště Národního památkového ústavu.

Textová část řešeného úkolu je řazena do tabulek, rozdělených z geografického hlediska dle krajů a v rámci krajů dále členěných z hlediska účelu dle oborů. Obory nejsou ve všech krajích shodné, neboť některé kraje mají svá specifika. V tabulkách jsou objekty barevně označeny dle atraktivity pro cestovní ruch. Pro každý kraj byly vybrány obzvlášť pro návštěvníky zajímavé objekty, které jsou barevným podkladem odlišeny v textu a vyznačeny v mapách. Barvou písma jsou označeny objekty, které jsou významné z hlediska historické hodnoty, ale nejsou pro laické návštěvníky atraktivní – zejména jsou to nepřístupné budovy a areály nebo nenápadná drobná architektura (patníky, milníky).

K tabulkám je vždy přiřazena mapa příslušného kraje s vyznačením objektů dle oborů i dle atraktivity a fotodokumentace, která je presentována s uvedením zdroje. Pokud není zdroj uveden, je autorkou fotografií Ing. arch. Eva Dvořáková.

VYBRANÉ TECHNICKÉ PAMÁTKY V ČR PRO CESTOVNÍ RUCH - členění podle krajů

Přehledná mapa sledovaných památek v České republice - priorita 1

Technické památky - ČR

Přehled sledovaných památek v České republice rozdělený podle krajů - priorita 1, 2, 3

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Hlavní město Praha
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2022