Česky English Deutsch Francais

ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung

ARL - Akademie prostorového výzkumu a zemského plánování


Logo ARL

Akademie für Raumforschung und Landesplanung se sídlem v Hannoveru, SRN, je instituce, která byla založena v roce 1946 a zabývá se výzkumem v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje. Vytváří síť expertů v širokém okruhu disciplín z celé Evropy a podporuje spolupráci mezi vědou a praxí. Je financována společně z prostředků spolku a zemí.

ARL si klade za cíl připravovat své pracovní výsledky tak, aby byly využitelné pro vědu, správu, politiku, hospodářství a společnost a aby byly přístupné veřejnosti.

ARL vytváří pracovní společenství pro spolupráci na určených tématech, a to buď uvnitř SRN mezi jednotlivými zeměmi, nebo mezi příhraničními zeměmi SRN a sousedícími státy. Ústav územního rozvoje se v minulých letech podílel na činnosti společenství, které neslo název EAG MSO - Europa-Arbeitsgemeinschaft für den mittel- und südosteuropäischen Raum (Pracovní skupina pro střední a jihovýchodní Evropu).

V rámci EAG MSO byly zpracovány následující projekty:

Organizačně i finančně se na zpracování projektů podílelo výzkumné a vzdělávací centrum SPECTRA Centre of Excellence při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

V současné době probíhá neformální spolupráce bývalých členů skupiny EAG MSO.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 1. 2015 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2019