Česky English Deutsch Francais

INDIKÁTORY STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR
(dále jen indikátory SRR ČR)

Zajištění trvalého sledování a aktualizace indikátorů realizace Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR ČR) je dáno usnesením Vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006.

V tomto usnesení se ukládá ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s dotčenými ministry předkládat vládě k projednání počínaje rokem 2009 ve dvouletých intervalech zprávu o plnění SRR ČR. Pro zpracování zprávy o plnění SRR ČR je třeba zajistit trvalé sledování výše zmíněných indikátorů. Databáze indikátorů je rovněž využitelná, a v roce 2009 byla použita, k provedení aktualizace analytické části Strategie regionálního rozvoje ČR.

Úkol sledování indikátorů realizace SRR ČR plní z pověření Ministerstva pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje, který sleduje a pravidelně aktualizuje databázi těchto indikátorů stanovených přílohou č. 3 SRR ČR.

Databáze je k dispozici ve formě xls tabulek v současné době u většiny indikátorů v časové řadě 2004-2008 (u některých indikátorů 2005-2009). Hlavním zdrojem indikátorů je ČSÚ, avšak data jsou získávána z celé řady jiných zdrojů, ministerstev, krajských úřadů, a dalších institucí.

Z databáze jsou pravidelně jednou ročně u vybraných indikátorů zpracovávány grafické výstupy v podobě grafů, kartogramů a kartodiagramů.

Výstupy jsou dostupné na MMR a ÚÚR.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021