Česky English Deutsch Francais

SPA-CE.NET

Spa-ce.net je síť středoevropských metodických a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování na celostátní, regionální i lokální úrovni. Ústav územního rozvoje je jedním z členů této sítě.

Síť Spa-ce.net vznikla v roce 2006, mezi její hlavní cíle patří:

 • vytvoření mezinárodní sítě – fóra pro setkávání, rozvoj spolupráce a partnerských vztahů mezi ústavy zabývajícími se teorií, legislativou, administrativou i praxí prostorového plánování a rozvoje,
 • výměna informací o výzkumných programech, projektech a politických trendech v oblasti prostorového rozvoje evropského významu,
 • stanovení společných specifických zájmů a cílů v oblasti politiky udržitelného prostorového rozvoje zúčastněných zemí a jejich zastupování a prosazování na evropské úrovni,
 • definování aktuálních vědeckých problémů klíčového významu a navrhování a provádění výzkumných projektů v oblasti udržitelného prostorového plánování a rozvoje v zemích střední a jihovýchodní Evropy v nadnárodní a přeshraniční dimenzi,
 • přispění integrace pracovišť zabývajících se prostorovým plánováním a rozvojem do společného evropského výzkumu mj. formou výměny vědeckých pracovníků, hlavně mladých výzkumníků a doktorandů.

Členové sítě Spa-ce.net se scházejí alespoň jednou ročně v rámci workshopů nebo konferencí. Z dosavadní činnosti lze jmenovat:

 • Konference 2017 Úloha veřejného sektoru v místní ekonomice a územním plánování ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Místo a termín konání konference: Sofia (Bulharsko), 13. – 17. září 2017.
 • Konference 2016 Management historicky utvářené krajiny ve městě a na venkově ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Místo a termín konání konference: Lednice, 12. – 14. září 2016.
 • Konference 2015 Zelená infrastruktura ve střední, východní a jihovýchodní Evropě: univerzální řešení současných ekologických a prostorových výzev. Místo a termín konání konference: Lublaň, 27. – 29. září 2015.
 • Konference 2014 Příklady urbanistické odolnosti ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Místo a termín konání konference: Bratislava, 18. – 19. září 2014.
 • Konference 2013 Úloha a budoucnost prostorového plánování ve střední, východní a jižní Evropě. Místo a termín konání konference: Drážďany, 25. – 27. září 2013.
 • Konference 2012 Role obnovitelné energie v regionálním rozvoji. Místo a termín konání konference: Kecskemét, 25. – 26. října 2012.
 • Konference 2011 Funkční regiony - vstříc novému paradigmatu územní a kohezní politiky. Místo a termín konání konference: Varšava, 19. – 22. října 2011.
 • Konference 2010 Územní soudržnost ve střední a jihovýchodní Evropě - výzvy pro strategické plánování a regionální správu. Místo a termín konání konference: Bělehrad, 22. – 24. září 2010.
 • Konference 2009 Regionální diverzita a územní soudržnost: Od omezení disparit směrem k pozitivnímu využití rozdílnosti. Místo a termín konání konference: Bratislava, Slovenská technická univerzita, 13. – 15. září 2009.
 • Konference 2008 Podněty k přeshraniční spolupráci a úloha prostorového plánování. Místo a termín konání konference: Brno, Ústav územního rozvoje, 3. – 5. září 2008.
 • Konference 2007 Územní kapitál: Řídící principy evropského prostorového rozvoje? Místo a termín konání konference: Budapešť, VÁTI, 23. – 25. září 2007.
 • Mezinárodní workshop Spa-ce.net 2006 Příprava příští etapy evropské spolupráce v prostorovém výzkumu. Místo a termín konání workshopu: Drážďany, Institut ekologického územního rozvoje, 14. – 16. prosince 2006.

Kontakt: www.spa-ce.net.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 6. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019