Česky English Deutsch Francais

Spolupráce ÚÚR s krajskými úřady jednotlivých krajů ČR v oblasti mikroregionů

Ve snaze o navázání dobré spolupráce s jednotlivými krajskými úřady a jejich prostřednictvím rovněž s jednotlivými mikroregiony, byl v letech 2007 a 2008 zorganizován na ÚÚR seminář k problematice mikroregionů pro zástupce krajských úřadů jednotlivých krajů ČR. Seminář k problematice mikroregionů pořádal Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Seminář 2015

V roce 2015 organizuje Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko seminář pro obce, DSO – mikroregiony a MAS. Bližší informace naleznete v odkazu v levém menu této stránky.


Seminář 2012

V roce 2012 organizoval Ústav územního rozvoje seminář na téma „Rozvoj a fungování mikroregionů“. Bližší informace naleznete v odkazu v levém menu této stránky.


Seminář 2011

V roce 2011 organizoval Ústav územního rozvoje seminář - Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují.


Seminář 2010

V roce 2010 organizoval Ústav územního rozvoje seminář zaměřený na problematiku mikroregionů obdobně jako v roce 2009 pro zástupce mikroregionů a krajských úřadů.

Seminář se konal v Havlíčkově Brodě a byl opět jednodenní.

Zaměření semináře se v roce 2010 týkalo zejména výběru projektů a úspěšných příkladů realizace projektů na úrovni mikroregionů. Na seminář byly prezentovány konkrétní zdařile realizované akce. Možnost, prezentovat své úspěšně realizované projekty, měli především zástupci jednotlivých mikroregionů a ti ji plně využili. Do programu se aktivně zapojilo celkem 10 zástupců mikroregionů, kteří zde představili svým kolegům zdařile realizované akce v rámci mikroregionálních projektů.

Kromě prezentace úspěšných projektů měli zástupci mikroregionů možnost vyslechnout informace a metodická doporučení zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, krajských úřadů, odborných firem a zástupců vysokých škol k dané problematice.

Součástí semináře byla rovněž výstava „Venkovy a venkované“, zpracovaná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj – „Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje“.

S programem semináře a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit ve složce Seminář - Práce s mikroregiony, činnost mikroregionů a projekty 2010.


Seminář 2009

V roce 2009 organizoval Ústav územního rozvoje seminář zaměřený na problematiku mikroregionů přímo pro zástupce jednotlivých mikroregionů, ne tedy jen pro zástupce krajských úřadů.

Seminář byl jednodenní a konal se začátkem prosince 2009 v Pardubicích.

Zástupci mikroregionů zde měli možnost si vyslechnout informace zástupců MMR, odborných firem a zástupců krajských úřadů, zabývajících se problematikou mikroregionů a zpracováním rozvojových dokumentů mikroregionů.

Seminář byl zaměřen na práci s mikroregiony, a zkušenosti z pořizování a zpracovávání rozvojových dokumentů mikroregionů.

Zástupcům mikroregionů byla představena „Metodika pro zpracování rozvojových dokumentů mikroregionů“, která vznikla v roce 2009 na ÚÚR v Brně.

Prezentace ÚÚR na tomto semináři byly rovněž zaměřeny na úpravy veřejných prostranství obcí a ochranu kulturního dědictví v projektech mikroregionů.

Zástupci mikroregionů zde měli rovněž možnost vystoupit s vlastními poznatky a zkušenostmi z každodenní práce mikroregionu. Tuto možnost však nikdo ze zástupců mikroregionů nevyužil.

S programem semináře a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit ve složce Seminář pro zástupce mikroregionů 2009.


Seminář 2008

Na druhém ročníku semináře v roce 2008 vystoupili odborníci, kteří se věnují problematice mikroregionů z řad krajských úřadů, regionálních rozvojových agentur, odborných firem neziskových organizací, ale i samotných mikroregionů.

Nosným tématem II. Ročníku semináře k problematice mikroregionů bylo zpracování SRD mikroregionů a představení pracovní verze metodické příručky pro zpracování SRD mikroregionů na území Jihomoravského kraje, připravované na ÚÚR v Brně. Projednány zde byly rovněž připomínky k připravované příručce ze strany zástupců ostatních krajských úřadů, RRA, zástupce zpracovatele atd.

S programem semináře a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit ve složce Seminář - Práce s mikroregiony na úrovni krajů 2008.


Seminář 2007

První ročník semináře v listopadu roku 2007 sloužil zejména k navázání osobních kontaktů zástupců krajských úřadů jednotlivých krajů, kteří se zabývají problematikou mikroregionů. Na semináři prezentovali zástupci krajů přístup práce s mikrporegiony na jednotlivých krajských úřadech.

Cílem semináře byla, vedle výměny zkušeností zástupců jednotlivých krajů při práci s mikroregiony a tvorbě rozvojových dokumentů mikrorefgionů, rovněž prezentace výsledků práce Ústavu územního rozvoje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje na problematice mikroregionů.

ÚÚR a JM kraj spolupracují v této oblasti již od roku 2001 a za toto období bylo zpracováno množství modelových prací v oblasti hodnocení mikroregionů a metodických návodů a doporučení, která jsou využitelná i v dalších krajích ČR.

S programem semináře a jednotlivými prezentacemi je možné se seznámit ve složce Seminář - Práce s mikroregiony na úrovni krajů 2007.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 21. 7. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021