Česky English Deutsch Francais

Mapový portál Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje.
Mapový portál MMR a ÚÚR se postupně rozvíjí. Jedná se o specializovaný, otevřený a průběžně aktualizovaný webový portál.

Slouží ke zveřejnění výstupů ÚÚR, odboru územního plánování a odboru regionální politiky MMR.
Je určen pro pracovníky ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů a zejména k využití pro veřejnost.

Obsahuje mapové aplikace:

 • Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj
 • Dopady COVID-19 na zaměstnanost a počet ES
 • Národní program podpory cestovního ruchu 2010–2015
 • Strategie regionálního rozvoje
 • Územní dimenze
 • Mapová aplikace ÚAP ČR (pracovní verze)
 • Správní obvody stavebních úřadů

Regionální politika.
Naleznete zde vybrané výstupy z úkolů Ústavu územního rozvoje k uvedenému tématu.

Jedná se o tyto okruhy:

 • MIKROREGIONY
 • MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ČR
 • INDIKÁTORY STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR
 • ATLAS SÍDELNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY

Dále informace o možnosti čerpání dotací ze specifického cíle 3.3 Integrovaného operačního programu a nabídku pomoci při vyplňování žádostí a program Podpora územně plánovací činnosti obcí:

 • METODICKÁ POMOC ŽADATELŮM ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 3.3 IROP
 • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ
 • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ
 • SEMINÁŘE K ÚZEMNÍ STUDII KRAJINY

Související odkazy:

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 5. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021