Česky English Deutsch Francais

SCHVÁLENÉ DOTACE MMR V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

I. ETAPA

Zveřejněno 5. 2. 2009, aktualizováno 20. 1. 2010.

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Za MMR - Ing. Eva Dubnová, odbor bytové politiky.

Za ÚÚR - garant úkolu Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.; spolupráce Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová.

Brno 2007 - 2008. Doplněno v roce 2009.

ÚVOD

Cílem úkolu bylo zpracovat informační panely programů podpory bydlení využitelné při prezentaci činnosti Odboru bytové politiky MMR a ke zvýšení povědomí o dotačních programech, zaměřených na podporu bydlení.

Úkol poskytuje přehled o výši poskytnutých dotací a počtu nájemních bytů, nájemních bytů pro nízkopříjmové osoby a podporovaných bytů v letech 2003 – 2006, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu MMR (Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, Program výstavby podporovaných bytů).

Doplnění dotací v letech 2007 – 2008.


ROK 2003

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2003.

Kartogram a tabulky č. 1: dotace v roce 2003.

Programy 2003
Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 – podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby.

Dotační titul č. 2 – podpora výstavbou technické infrastruktury, která přispěje k rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Příjemcem dotace, stavebníkem a investorem je obec.

Shrnutí:
 • celkem 67 akcí v 63 obcích
 • celkem 1 111 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 667.212.000 Kč
Program podpory výstavby podporovaných bytů
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 „chráněný byt“ – zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Dotační titul č. 2 „byt na půl cesty“ – zajištění bydlení včetně poskytování sociálních služeb osobám, které mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti v důsledku snížení psychosociálních dovedností, poskytnutí pomoci při překonávání nepříznivé sociální situace, umožnění jejich resocializaci a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Dotační titul č. 3 „vstupní byt“ – uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Příjemcem dotace je obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Shrnutí:
 • celkem 27 akcí v 26 obcích
 • celkem 275 bytových jednotek (z toho 232 chráněných bytů, 39 bytů na půl cesty, 4 vstupní byty)
 • celkem přidělené dotace – 198.428.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2003.

Ilustrační foto: Nájemní byty – Kdyně, Skuteč; Podporované byty – Kovářov, Praha 8.


ROK 2004

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2004.

Kartogram a tabulky č. 2: dotace v roce 2004.

Programy 2004
Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 – podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby.

Dotační titul č. 1a – podpora vzniku nájemních bytů v nevyužívaných budovách na území obce v souladu s principy udržitelného rozvoje venkova. (Dodatek k Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury – podpora výstavby nájemních bytů na venkově pro příjmově vymezené osoby.)

Dotační titul č. 2 – podpora výstavby technické infrastruktury pro rozšíření nabídky zainventovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Příjemcem dotace, stavebníkem a investorem je obec.

Shrnutí:
 • celkem 63 akcí v 61 obcích
 • celkem 839 bytových jednotek (z toho 822 nájemních bytů, 17 bytů na venkově)
 • celkem přidělené dotace – 478.056.000 Kč
Program výstavby podporovaných bytů
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 „chráněný byt“ – zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Dotační titul č. 2 „byt na půl cesty“ – zajištění bydlení včetně poskytování sociálních služeb osobám, které mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti v důsledku snížení psychosociálních dovedností, poskytnutí pomoci při překonávání nepříznivé sociální situace, umožnění jejich resocializaci a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Dotační titul č. 3 „vstupní byt“ – uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Příjemcem dotace je obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Shrnutí:
 • celkem 55 akcí v 55 obcích
 • celkem 824 bytových jednotek (z toho 798 chráněných bytů, 0 bytů na půl cesty, 26 vstupních bytů)
 • celkem přidělené dotace – 615.252.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2004.

Ilustrační foto: Nájemní byty – Brno-Žabovřesky; Podporované byty – Troubelice, Trstěnice, Zruč nad Sázavou.


ROK 2005

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2005.

Kartogram a tabulky č. 3: dotace v roce 2005.

Programy 2005
Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 – podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby.

Dotační titul č. 2 – podpora vzniku nájemních bytů v nevyužívaných budovách na území obce v souladu s principy udržitelného rozvoje venkova.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec.

Shrnutí:
 • celkem 46 akcí v 45 obcích
 • celkem 482 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 209.820.000 Kč
Podpora výstavby podporovaných bytů
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 „chráněný byt“ – zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Dotační titul č. 2 „byt na půl cesty“ – zajištění bydlení včetně poskytování sociálních služeb osobám, které mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti v důsledku snížení psychosociálních dovedností, poskytnutí pomoci při překonávání nepříznivé sociální situace, umožnění jejich resocializaci a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Dotační titul č. 3 „vstupní byt“ – uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Shrnutí:
 • celkem 29 akcí v 28 obcích
 • celkem 562 bytových jednotek (z toho 545 chráněných bytů, 8 bytů na půl cesty, 9 vstupních bytů)
 • celkem přidělené dotace – 384.731.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2005.

Ilustrační foto: Nájemní byty – Olšany; Podporované byty – Chroustovice, Pastviny, Ústí nad Orlicí.


ROK 2006

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2006.

Kartogram a tabulky č. 4: dotace v roce 2006.

Programy 2006
Podpora výstavby podporovaných bytů
Cíl podpory

Dotační titul č. 1 „chráněný byt“ – zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. Mimo jiné se jedná také o integraci bývalých klientů ústavů sociální péče, ve kterých probíhá transformace sociálních služeb.

Dotační titul č. 2 „byt na půl cesty“ – zajištění bydlení včetně poskytování sociálních služeb pro překonání nepříznivé sociální situace osobám, které mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti v důsledku snížení psychosociálních dovedností, v zájmu jejich resocializace a prevence jejich sociálního vyloučení.

Dotační titul č. 3 „vstupní byt“ – uspokojování bytových potřeb osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou plně schopné vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec nebo svazek obcí.

Shrnutí:
 • celkem 43 akcí v 43 obcích
 • celkem 783 bytových jednotek (z toho 755 chráněných bytů, 25 bytů na půl cesty, 3 vstupní byty)
 • celkem přidělené dotace – 567.875.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2006, kapitola 317 MMR, program 217310 Podpora bydlení.

Ilustrační foto: Podporované byty – Dolní Němčí, Ústí nad Orlicí.


SOUHRN 2003 – 2006

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v letech 2003, 2004, 2005, 2006.

Souhrnný kartogram č. 5: dotace v letech 2003, 2004, 2005, 2006.

Souhrn 2003 - 2006

ROK 2007, 2008 (doplněno v roce 2009)

Schválené dotace MMR v rámci programů podpory bydlení. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007, 2008.

Kartogram a tabulky č. 6: dotace v roce 2007, 2008.

Programy 2007, 2008
Podpora výstavby podporovaných bytů - 2007
Cíl podpory

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.

Dotační titul č. 1 „chráněný byt“ – cílem výstavby chráněného bytu je zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb v chráněném bytě podle zákona o sociálních službách osobám z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti.

Dotační titul č. 2 „byt na půl cesty“ – cílem výstavby bytu na půl cesty je zajistit bydlení včetně poskytování sociálních služeb osobám z cílové skupiny v zájmu jejich resocializace a prevence ztráty bydlení.

Dotační titul č. 3 „vstupní byt“ – cílem výstavby vstupního bytu je uspokojování bytových potřeb osob z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem podporovaných bytů je obec.

Shrnutí:
 • celkem 11 akcí v 11 obcích
 • celkem 130 bytových jednotek (z toho 112 chráněných bytů, 10 bytů na půl cesty, 8 vstupních bytů)
 • celkem přidělené dotace – 48.110.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2007, kapitola 217314 Podpora výstavby podporovaných bytů v roce 2007.

Ilustrační foto: Podporované byty – Hluk, Brněnec.

Podpora výstavby podporovaných bytů - 2008
Cíl podpory

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.

Dotační titul č. 1 „pečovatelský byt“ – cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem.

Dotační titul č. 2 „vstupní byt“ – cílem výstavby vstupního bytu je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.
Cílovou skupinou jsou osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a to ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Příjemcem dotace je obec.

Shrnutí:
 • celkem 36 akcí v 35 obcích
 • celkem 210 bytových jednotek (z toho 68 pečovatelských bytů, 142 vstupních bytů)
 • celkem přidělené dotace – 114.444.000 Kč

Zdroj dat: Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; Informační systém programového financování ISPROFIN pro rok 2008, kapitola 117514 Podpora výstavby podporovaných bytů v roce 2008.

Ilustrační foto: Podporované byty – Habrovany, Lipovec.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021