Česky English Deutsch Francais

SCHVÁLENÉ DOTACE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (SFRB) V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

II. ETAPA

Zveřejněno 5. 2. 2009, aktualizováno 20. 1. 2010.

ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV

Za MMR - Ing. Eva Dubnová, odbor bytové politiky.

Za SFRB - Ing. Alena Panáčková.

Za ÚÚR - garant úkolu Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D.; spolupráce Ing. Marie Polešáková, Ph.D., Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Hana Halasová.

Brno 2008. Doplněno v roce 2009.

ÚVOD

Cílem úkolu bylo zpracovat informační panely programů podpory bydlení využitelné při prezentaci činnosti Odboru bytové politiky MMR a Státního fondu rozvoje bydlení a ke zvýšení povědomí o dotačních programech, zaměřených na podporu bydlení.

Úkol poskytuje přehled o výši poskytnutých dotací a počtu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby v letech 2003 – 2007, na které byla poskytnuta dotace ze SFRB (Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny).

Základní informace o dotaci

Dne 22. května 2003 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Tímto nařízením vlády jsou stanoveny podmínky, za kterých lze obci (městu) poskytnout dotaci na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Dotace je poskytována do výše 550 tis. Kč na jeden byt. Jedná-li se o výstavbu nájemních bytů na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí, účelové komunikace a sítě technického vybavení (nejedná se o přípojky k hlavním řádům) lze dotaci poskytnout až do výše 630 tis. Kč.

Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec.


ROK 2003

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2003.

Kartogram, tabulky a grafy č. 1: dotace v roce 2003.

SFRB 2003
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny
Shrnutí:
 • celkem 113 akcí v103 obcích
 • celkem 1 241 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 647.710.000 Kč

Zdroj dat: Státní fond rozvoje bydlení, 2008. ÚÚR, 2008.

Ilustrační foto: Chřibská, okr. Děčín, 12 b.j., novostavba; Brno-Černovice, okr. Brno-město, 30 b.j., střešní nástavba.


ROK 2004

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2004.

Kartogram, tabulky a grafy č. 2: dotace v roce 2004.

SFRB 2004
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny
Shrnutí:
 • celkem 165 akcí v140 obcích
 • celkem 2 264 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 1.302.793.000 Kč

Zdroj dat: Státní fond rozvoje bydlení, 2008. ÚÚR, 2008.

Ilustrační foto: Nový Bor, okr. Česká Lípa, 19 b.j., novostavba; Zákupy – Školní ul., okr. Česká Lípa, 5 b.j., střešní nástavba; Zákupy – Tichá ul., okr. Česká Lípa, 8 b.j., novostavba; Varnsdorf, okr. Děčín, 40 b.j., rekonstrukce bývalých kasáren; Brno, okr. Brno-město, 35 b.j., novostavba.


ROK 2005

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2005.

Kartogram, tabulky a grafy č. 3: dotace v roce 2005.

SFRB 2005
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny
Shrnutí:
 • celkem 137 akcí v117 obcích
 • celkem 1 517 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 868.438.000 Kč

Zdroj dat: Státní fond rozvoje bydlení, 2008. ÚÚR, 2008.

Ilustrační foto: Brno, ul. G. Preissové, okr. Brno-město, 8 b.j., střešní nástavba; Brno, Minská ul., okr. Brno-město, 6 b.j. novostavba.


ROK 2006

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2006.

Kartogram, tabulky a grafy č. 4: dotace v roce 2006.

SFRB 2006
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny
Shrnutí:
 • celkem 205 akcí v188 obcích
 • celkem 1 905 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 1.111.039.000 Kč

Zdroj dat: Státní fond rozvoje bydlení, 2008. ÚÚR, 2008.

Ilustrační foto: Dolní Podluží, okr. Děčín, 15 b.j., novostavba.


ROK 2007

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2007.

Kartogram, tabulky a grafy č. 5: dotace v roce 2007.

SFRB 2007
Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny
Shrnutí:
 • celkem 153 akcí v133 obcích
 • celkem 1 295 bytových jednotek
 • celkem přidělené dotace – 759.240.000 Kč

Zdroj dat: Státní fond rozvoje bydlení, 2008. ÚÚR, 2008.

Ilustrační foto: Česká Lípa, okr. Česká Lípa, I. a II. etapa 149 b.j., realizace 2005 – 2007, novostavby.


SOUHRN 2003 – 2007 (doplněno v roce 2009)

Dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Rozdělení přiznaných podpor v roce 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Souhrnný kartogram č. 6: dotace v roce 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

SFRB - souhrn 2003 - 2007

Poznámka: Následující rok 2008 nebyla dotace na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny poskytována.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021