Česky English Deutsch Francais

DATABÁZE MIKROREGIONŮ ČR
ON-LINE EVIDENCE MIKROREGIONŮ A JEJICH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) v souladu se statutem organizace a na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), monitoroval od roku 2000 na území České republiky mikroregiony, (především právní formu dobrovolné svazky obcí) a jejich rozvojové dokumenty. V rámci monitoringu byla na ÚÚR vytvořena, provozována a aktualizována databáze mikroregionů ČR.

Důvod vzniku databáze mikroregionů ČR

Podnětem k zahájení monitoringu mikroregionů v roce 2000 byla skutečnost, že neexistovala ucelená databáze mikroregionů. Bylo potřeba sledovat vznik, pohyb a činnost v té době velmi aktivní formy spolupráce, kterou bylo vytváření svazků obcí, později dobrovolných svazků obcí (DSO) vznikajících podle zákona o obcích (dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Právě po roce 2000 nastal velký nárůst této formy spolupráce, což je patrné i z vývoje počtů mikroregionů v ČR. Zatímco například v roce 2003 bylo evidováno 491 mikroregionů, v roce 2005 už to bylo 533 mikroregionů a v roce 2008 dokonce 570 mikroregionů. Po roce 2008 začal počet mikroregionů v ČR pomalu klesat a nově vznikaly jen menší míře.

Provoz on-line aplikace Evidence mikroregionů

K významné změně ve formě monitoringu mikroregionů a aktualizace databáze mikroregionů došlo v roce 2006, kdy byl na ÚÚR založen informační systém / registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace byla zveřejněna na www stránkách ÚÚR.

Ústav územního rozvoje zajišťuje od roku 2006 provoz on-line aplikace Evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů na internetu, archivuje centrální databázi, zajišťující veškeré funkce, které jsou potřebné pro sběr, třídění, import a export dat. Údaje v databázi mikroregionů jsou od roku 2006 aktualizovány pověřeným pracovníkem ÚÚR a on-line, prostřednictvím webových aplikací pověřenými pracovníky mikroregionů. Zástupci mikroregionů aktualizují data v pasportech dle podrobného manuálu. Aktuálnost databáze je tedy velkou měrou závislá na aktivní spolupráci jednotlivých mikroregionů.

Adobe Acrobat PDF Manuál pro Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů (manual-imr-2006.pdf, 4 203 kB).

Informace o vzniku, zániku mikroregionu a základní identifikační data mikroregionů byla aktualizována jednou ročně prostřednictvím ÚÚR na základě výpisu a následného výběru z Registru ekonomických subjektů ČSÚ (RES ČSÚ).

Co v databázi mikroregionů ČR najdete

V databázi mikroregionů ČR najdete informace o umístění mikroregionu v rámci ČR, příslušnosti do kraje, okresu a ORP. Pasport každého mikroregionu obsahuje jeho geografické vymezení, kontaktní informace, poměrně podrobné informace o rozvojových dokumentech mikroregionu, zahraničních kontaktech a další doplňující informace. U každého mikroregionu je rovněž připojen odkaz na www stánky mikroregionu (pokud existují), kde lze získat další podrobné informace. Celá databáze byla založena zejména s ohledem na rozvojové aktivity mikroregionů. Velká pozornost byla proto v databázi věnována rozvojovým dokumentům mikroregionů (na rozdíl od případných jiných existujících databází).

Komu databáze mikroregionů ČR slouží

Databáze mikroregionů slouží zájemcům o informace o mikroregionech z řad krajů, mikroregionů, místních akčních skupin (MAS) a odborné i laické veřejnosti a dalších subjektů. Data z databáze mikroregionů byla rovněž v některých letech předávána na požádání Českému statistickému úřadu (ČSÚ).

Grafické výstupy z databáze

Z databáze byly jednou ročně zpracovávány výstupy ve formě kartogramů, vždy ve stejné struktuře z důvodu možnosti srovnání v delší časové řadě. Grafické výstupy z databáze lze podle požadavku zpracovávat i on-line.

MAS v databázi mikroregionů ČR

Vzhledem k tomu, že v poslední době získává na významu forma spolupráce obcí v rámci MAS, které jsou základní územní dimenzí pro příjem dotací v programovém období 2014-2020, byly v roce 2014 do databáze mikroregionů ČR zařazeny rovněž vazby mikroregionů na jednotlivé MAS ČR.

Mnohé mikroregiony fungují v posledních letech v rámci MAS a samostatná činnost mikroregionů, a tedy i pořizování rozvojových dokumentů pro jejich území, pozbývá na významu.

Aktivita a význam mikroregionů a tedy i pohyb a nastalé změny v databázi mikroregionů ČR jsou v posledních letech stále méně významné.


Poznámka: Uváděný celkový počet mikroregionů v databázi není totožný s celkovým počtem evidovaných DSO dle ČSÚ. Důvody jsou následující:

  • V databázi mikroregionů ÚÚR jsou evidovány i některé mikroregiony jiné právní formy, např. zájmové sdružení právnických osob (dle § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník) a další formy.
  • Snahou databáze mikroregionů ÚÚR bylo evidovat zejména ty mikroregiony, které rozvíjí komplexně svoje území. Z tohoto důvodu je v databázi mikroregionů ÚÚR věnována velká pozornost rozvojovým dokumentům a programům jednotlivých mikroregionů. Jednorázově a krátkodobě vzniklé mikroregiony, bez dalších komplexněji zaměřených rozvojových ambicí, nejsou součástí databáze.

Terminologická poznámka: Pokud je v textu užíván výraz „mikroregion“ bez dalšího určení, je tím míněn dobrovolný svazek obcí (DSO – dle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích) se širším než jednoúčelovým zaměřením, případně zájmové sdružení právnických osob dle § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., Občanská zákoník.


Vstup do databáze a o-line systému monitoringu mikroregionů


Monitoring mikroregionů

Monitoring mikroregionů – evidence
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 4. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021