Česky English Deutsch Francais

On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů - monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů iMR

V roce 2006 byl na ÚÚR založen informační systém / registr GIS mikroregionů ČR včetně grafiky a jeho webová aplikace Monitoring mikroregionů vč. mapové prezentace byla zveřejněna na www stránkách ÚÚR.

V této databázi lze získat (kliknutím na iMR) informace o umístění mikroregionu, příslušnosti do kraje, okresu a ORP. V pasportu každého mikroregionu je možné získat geografické vymezení mikroregionů, základní identifikační informace o mikroregionech, jejich rozvojových dokumentech, zahraničních kontaktech a další doplňující informace. U každého mikroregionu je rovněž připojen odkaz na www stánky mikroregionu (pokud existují), kde lze získat další podrobné informace o mikroregionech.

V roce 2006 se zásadně změnil systém aktualizace údajů o mikroregionech. Údaje v databázi mikroregionů jsou od roku 2006 on-line aktualizovány prostřednictvím webových aplikací pověřenými pracovníky mikroregionů. Tento způsob aktualizace byl zvolen zejména z důvodu, že databáze mikroregionů nemá být v budoucnu jen informacemi o identifikačních znacích jednotlivých mikroregionů, ale bude postupně rozšiřována o další informace o mikroregionech, které není možné vždy získat na příslušném krajském úřadě, ale které mohou poskytnout jen mikroregiony samy. Zástupce každého mikroregionu má na základě přiděleného přístupového hesla přístup do pasportu příslušného mikroregionu a uvedené údaje má možnost při nastalé změně sám aktualizovat. Všechny mikroregiony zařazené do databáze byly osloveny s prosbou o průběžnou aktualizaci dat a byla jim poskytnuta metodická instrukce v podobě manuálu.

V případě neaktivního přístupu mikroregionů aktualizuje databázi podle možností přímo zástupce ÚÚR.

Informace o vzniku, zániku mikroregionu a základní identifikační data mikroregionů jsou aktualizována jednou ročně prostřednictvím krajských úřadů.

Ústav územního rozvoje zajišťuje tedy od roku 2006 provoz on-line aplikace Evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů (iMR) na internetu, archivuje centrální databázi, zajišťující veškeré funkce, které jsou potřebné pro sběr, třídění, import a export dat.

Geoaplikace

Kliknutí na odkaz iMR umožňuje vstup do geoaplikace. Mapa mikroregionů zobrazuje hranice a popis mikroregionů. Sytostí barvy je znázorněn počet mikroregionů, do kterých každá obec náleží.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 29. 2. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021