Česky English Deutsch Francais

Pořizovatelská praxe 3/2009

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ UVEŘEJNĚNÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 2009

 • Částka 21 – čís. 66
  Sdělení MŽP o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu.
  Ministerstvo životního prostředí tímto sděluje, že byly do evropského seznamu zařazeny evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Jedná se o následující lokality: Bezourek, Člupy, Dyjské svahy, Fládnitzské vřesoviště, Hochberk, Kameníky, Kamenná hora u Derflic, Klínky, Lednické rybníky, Meandry Dyje, Modřické rameno, Nové hory, Pod Šibeničním kopcem, Přední kopaniny, Rašovický zlom – Chobot, Stračí, Větrníky.
  Účinnost od 12. 3. 2009.
 • Částka 24 – čís. 76
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Přináší určité změny ve způsobech, jimiž jsou poskytovány údaje z katastru nemovitostí.
  Účinnost od 1. 4. 2009.
 • Částka 31 – čís. 97
  Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Pozměňuje mj. ustanovení, jež se týkají obsahu koncesionářské smlouvy, kterou se stát zavazuje odevzdat koncesionáři územní rozhodnutí pro výstavbu dálnice nebo silnice I. třídy, přičemž koncesionář se zavazuje v území určeném v územním rozhodnutí zajistit na své náklady financování a výstavbu dálnice nebo silnice I. třídy, její provozování a údržbu.
  Účinnost od 16. 4. 2009.
 • Částka 36 – čís. 124
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně.
  Zákon č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně, se rozhodnutím Ústavního soudu zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  Vyhlášen dne 12. 5. 2009.
 • Částka 44 – čís. 145
  Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě.
  Za přírodní léčebné lázně Lednice se tímto stanovuje soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení, která slouží k poskytování lázeňské péče v katastrálním území Lednice na Moravě.
  Účinnost od 28. 5. 2009.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021