Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2010

  • Česká republika v programu ESPON.
  • Projekty programu ESPON.
  • Známé neznámé cesty dědictví.
  • Společný dokument územního rozvoje V4+2.
  • Koordinace územních plánů a pozemkových úprav.

ČR v programu ESPON
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce
Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
Prosinec 2010

ČESKÁ REPUBLIKA V PROGRAMU ESPON

Publikace seznamuje čtenáře s výsledky projektů ESPON, kterých se Česká republika účastnila jako projektový partner, případně s projekty, kde byla předmětem výzkumu.

Rozsah 36 stran.

Neprodejná publikace.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Projekty programu ESPON
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce
Ústav územního rozvoje
Kolektiv autorů
Duben 2010

PROJEKTY PROGRAMU ESPON

Informační publikace o realizovaných a zpracovávaných projektech programu ESPON.

Rozsah 59 stran.

Neprodejná publikace.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Známé neznámé cesty dědictví.
Ústav územního rozvoje, Brno 2010
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor cestovního ruchu
Spolupráce - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha

ZNÁMÉ NEZNÁMÉ CESTY DĚDICTVÍ

Škála zajímavých a z celosvětového hlediska hodnotných památek představuje významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu ČR. Publikace poskytuje různé varianty skladby vybraných objektů, je určená pro příslušně zaměřené pracovníky správy a samosprávy obcí a krajů jako podklad pro plánování rozvoje cestovního ruchu, tak, aby bylo možné připravovat jednotně tematické trasy cestovního ruchu po celém území ČR. Rovněž nabízí cestovním kancelářím a institucím působícím v oblasti cestovního ruchu možnosti vytváření tematicky ucelených souborů destinací a individuálním turistům doporučuje široký výběr atraktivních cílů cest.

Rozsah 188 stran.

Cena: 157,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document  Známé neznámé cesty dědictví. (cesty-dedictvi.pdf, 5 262 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Společný dokument územního rozvoje V4+2.
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno 2010
Garant - Ministerstvo pro místní rozvoj

V4+2
SPOLEČNÝ DOKUMENT ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2

Společný dokument V4+2 představuje snahu šesti zemí – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska (V4), Bulharska a Rumunska (odtud +2) – o koordinaci územního rozvoje. Je zaměřen na sjednocení vyjádření a přístupu k tzv. rozvojovým osám a pólům (oblastem) a koridorům dopravní infrastruktury na území států V4+2.

Rozsah 42 stran.

Neprodejná publikace.

Adobe Acrobat PDF document  Společný dokument územního rozvoje států V4+2. (publikace-V4-2-092010.pdf, 1 636 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Koordinace územních plánů a pozemkových úprav.
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno 2010
Garant - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství
Spolupráce - Ústřední pozemkový úřad, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Cílem příručky je seznámit zainteresované odborníky z oborů pozemkových úprav a územního plánování s procesy a postupy tvorby důležitých dokumentů, řešících problematiku nezastavěného území (volné krajiny), a zejména vymezit možnosti vzájemné spolupráce. Příručka je určena odborníkům „opačné profese“, aby se srozumitelným způsobem seznámili s praktickými záležitostmi pořizování územních plánů a procesu pozemkových úprav.

Rozsah 49 stran.

Internetová verze.

Adobe Acrobat PDF document  Koordinace územních plánů a pozemkových úprav. (KoordinaceUP-310510.pdf, 2 184 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021