Česky English Deutsch Francais

C.VIII Změny územního plánu


Účelem této etapy je z hlediska ÚSES především
  1. uplatnit požadavky na změnu ÚPD z hlediska ÚSES;
  2. zajistit soulad navrhované změny s ÚSES;
  3. při zadávání a projednávání změn vždy požadovat stanovisko orgánu ochrany přírody obsahující zhodnocení vztahu změn k ÚSES.

Komentář

Aktualizace ÚSES může vyplývat z potřeby:

  • návaznosti prvků ÚSES na území sousedních obcí,
  • zapracování ÚSES z následně schváleného územního plánu velkého územního celku.

Orgán ochrany přírody uvede, zda zamýšlené změny neohrožují funkci ÚSES a zda ÚSES zůstává zachován v předepsaných parametrech.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020