Česky English Deutsch Francais

E.I Přípravné práce a zadání průzkumů a rozborů


Vyhláška č. 131/1998 Sb.

§ 9

Přípravné práce

(1) Přípravné práce se zabezpečují ve spolupráci pořizovatele s dotčenými obcemi, orgány státní správy a právnickými a fyzickými osobami, které se podílejí na využití území a zahrnují

a) vymezení řešeného území v mapových podkladech,

b) shromáždění dostupných podkladů a informací o stavu území (jeho možných ohrožení, např. sesuvy, haváriemi, stanovená zátopová území) a záměrech jeho využití v rozsahu potřebném pro zpracování územně plánovací dokumentace,

c) vyhodnocení uvedených podkladů a informací.

(2) Podklady o záměrech využití území zahrnují zejména územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, správní rozhodnutí o území, zejména platná územní rozhodnutí, a podklady pořizované orgány státní správy.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020