Česky English Deutsch Francais

E.II Průzkumy a rozbory


Vyhláška č. 131/1998 Sb.

§ 10

(1) Průzkumy a rozbory obsahují textovou část včetně doplňujících tabulek a grafů, včetně výkresů limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. Pro územní plán velkého územního celku se zpracovávají v rozsahu, který umožňuje jeho zpracování podle zvláštních předpisů. Průzkumy a rozbory dále obsahují problémový výkres, který souhrnně znázorňuje hlavní střety zájmů v řešeném území a nejdůležitější problémy, které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci. Závěr textové části tvoří okruhy problémů k řešení.


TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020